Váš partner
v oblasti účetnictví

Křída a spol. - Účetnictví a daňové poradenství » Rady a Tipy » Ochranná lhůta zaměstnance

Ochranná lhůta zaměstnance

15. července 2021

Ochranná lhůta je doba, kdy je zaměstnavateli zákonem zakázáno dát svému zaměstnanci výpověď.

Ochranná lhůta je definována v zákoníku práce, tedy v zákoně č. 262/2006 sb. Případy, kdy je zaměstnanec chráněn ochrannou lhůtou, vymezuje § 53 tohoto zákona.

Zaměstnavatel nemůže dát zaměstnanci výpověď v těchto případech:

  • V období, kdy je zaměstnanec v dočasné pracovní neschopnosti, pokud si tuto neschopnost nepřivodil úmyslně nebo pokud tato neschopnost nevznikla jako následek opilosti zaměstnance nebo na základě užití návykových látek
  • Při výkonu vojenského cvičení nebo služby
  • V době, kdy je zaměstnanec dlouhodobě uvolněn pro výkon veřejné funkce
  • V době, kdy je zaměstnankyně těhotná nebo čerpá mateřskou nebo rodičovskou dovolenou
  • V době, kdy je zaměstnanec, který pracuje v noci, uznán dočasně nezpůsobilým pro práci v noci
  • V době, kdy zaměstnanec poskytuje se souhlasem zaměstnavatele dlouhodobou péči podle pravidel stanovených zákonem o nemocenském pojištění, dále v době, kdy zaměstnanec ošetřuje nebo pečuje o dítě mladší 10 let nebo blízkého člena rodiny na základě pravidel stanovených zákonem o nemocenském pojištění

V případě, že zaměstnanec ve svém pracovním poměru nějakým způsobem porušil pracovní kázeň, jejíž podmínky jsou stanoveny v zákoníku práce, nemá na ochranou lhůtu nárok.