Váš partner
v oblasti účetnictví

Křída a spol. - Účetnictví a daňové poradenství » Rady a Tipy » Nespolehlivý plátce

Nespolehlivý plátce

9. prosince 2020

Nespolehlivý plátce je plátce daně z přidané hodnoty, který si nějakým způsobem neplní svoje povinnosti vůči správci daně.

Nespolehlivý plátce, který je definován v § 106a zákona č. 235/2004 sb. o dani z přidané hodnoty, je pro ostatní firmy nebezpečný tím, že pokud od něj odebereme zboží nebo službu s datumem uskutečnění zdanitelného plnění v době, kdy byl veden jako neposlehlivý plátce, budeme ručit za DPH, kterou má odvést finanční správě. 

Nespolehlivým plátcem se můžeme stát například pokud nám doměřená daň překročila určitou hranici, zapojili jsme se do činností, u kterých je obava z neplacení DPH, máme nedoplatky na DPH překračující stanovenou hranici, opakovaně nám byla doměřena daň nebo nezajišťujeme dostatečnou součinnost vůči správci daně.

Pokud jsme označeni za nespolehlivého plátce máme možnost se do 15 dní odvolat. Pokud se neodvoláme nebo naše odvolání neuspěje, následně dojde ke zveřejnění této informace. Díky zveřejnění nás jako firmu čeká trest v podobě ztráty důvěry našich odběratelů a také pokud jsme čtvrtletní plátce DPH, vzniká nám povinnost přejít na měsíční zdaňovací období.

Jestliže se chceme zbavit označení nespolehlivý plátce, je nutné podat FÚ žádost a nesmíme 1 rok porušit své povinnosti vztahující se ke správci daně. V případě zamítnutí naší žádosti máme možnost opět požádat o zrušení ale až po uplynutí 1 roku.  

Pro osoby, které závažným způsobem poruší svoje povinnosti vůči státní správě a které nejsou plátci DPH, byl zaveden pojem nespolehlivá osoba. V případě, že jako nespolehlivá osoba se staneme plátcem DPH, staneme se zároveň i nespolehlivým plátcem.

Odkaz na zjištění, zda se jedná o nespolehlivého plátce: http://adisreg.mfcr.cz/cgi-bin/adis/idph/int_dp_prij.cgi?ZPRAC=FDPHI1&poc_dic=2