Váš partner
v oblasti účetnictví

Křída a spol. - Účetnictví a daňové poradenství » Rady a Tipy » Nespolehlivý plátce DPH

Nespolehlivý plátce DPH

18. září 2013

Od 1. 5. 2013 jsou podnikatelé (pouze plátci daně) povinni kontrolovat, zda jejich obchodní partneři řádně platí daně. Podle §106a zákona č.235/2004 Sb. byl zaveden institut tzv. NESPOLEHLIVÉHO PLÁTCE DPH (§106 a novely zákona).

V praxi toto ustanovení přináší podnikatelům další byrokratickou zátěž, která může mít navíc značný dopad na ekonomickou stabilitu podniku. Pokud správce daně (finanční úřad) označí podnikatelský subjekt jako Nespolehlivého plátce, ručí obchodní partner za neodvedenou daň! Pokud daň nebude zaplacena, obchodní partner je povinen daň odvést.
Nespolehlivý plátce DPH získá podnikatelský subjekt:

a)      který porušil své zákonem stanovené povinnosti, a bylo mu vyměřeno nebo doměřeno DPH minimálně 500tis Kč.

b)      je zapojen do podezřelých obchodů a obdržel zajišťovací příkaz

c)       má po dobu 3 měsíců minimálně 10 mil. dluh na DPH

Rozhodnutí o vydání statusu Nespolehlivý plátce DPH je vždy na správci daně (finančním úřadu).

Registr plátců DPH – ověření nespolehlivého plátce DPH

Od ledna 2013 také platí několik dalších novinek.


Platba do ciziny

 V případě platby na účet obchodního partnera vedený v cizině ručíme opět za odvod DPH.

Nákup pohonných hmot
(§109 odst. 4 novely zákona)

Podnikatelský subjekt při nákupu pohonných hmot může ověřit, zda je distributor uveden v registru distributorů pohonných hmot. V případě že tak není, opět ručí za jeho odvod DPH.
Registr distributorů pohonných hmot

Neobvykle nízká cena
(§109 odst. 2 písm. a)

V případě že nakoupíme za neobvykle nízkou cenu, ručí podnikatelský subjekt za odvod DPH.

Ručení za DPH se tedy vyhneme, pokud budeme neustále kontrolovat uvedené registry. Jsme-li v obchodním styku se subjektem, který je označen jako nespolehlivý plátce DPH a chceme s ním i nadále pokračovat ve spolupráci můžeme DPH tzv. zajistit  - DPH tedy uhradíme přímo správci daně (finančnímu úřadu) v rámci svého přiznání k DPH.
Doporučujeme o tomto postupu mít s obchodním partnerem uzavřenou smlouvu.  V případě, že tak neučiníme, vystavujeme se riziku, že částku odvedenou správci daně bude obchodní partner evidovat jako dluh.  

Navíc od 1. 10. 2013 je při bezhotovostním styku povinnost platit pouze na bankovní účty uvedené v registru plátců DPH. V případě, že bude platba provedena na jiný než uvedený účet, ručí podnikatel správci daně (finančnímu úřadu) za odvod DPH (§96 a §98 odst. 1 písm. d) novely zákona).

Odborná veřejnost očekává legislativní úpravu, která by toto ustanovení omezila jen na vyšší platby. Prozatím, však platí povinnost platby na uvedené účty v jakékoliv výši.

Aktualizace: 
11.9.2013 informovalo Generální finanční ředitelství o pozastavení povinnosti ručit za DPH při platbě na bankovní účty neuvedené v registru plátců DPH s účiností do 31.12.2013
Ministerstvo financí vypracovalo návrh novely § 109 odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty. Podle uvedeného návrhu ručení vznikne pouze u plateb překračujících dvojnásobek částky podle zákona omezení plateb v hotovosti, při jejímž překročení je stanovena povinnost provést platbu bezhotovostně, tedy 700 000 Kč.  

Rádi pro Vás zajistíme denní kontrolu Vašich obchodních partnerů v uvedených registrech. Pro Více informací nás neváhejte kontaktovat.