Váš partner
v oblasti účetnictví

Křída a spol. - Účetnictví a daňové poradenství » Rady a Tipy » Kontrolní hlášení DPH

Kontrolní hlášení DPH

14. ledna 2016

Podnikatelské subjekty v tuzemsku, kteří jsou registrovaní jako plátci DPH, mají od ledna 2016 povinnost podávat, kromě daňového přiznání, také tzv. kontrolní hlášení.

Kontrolní hlášení je řádným daňovým tvrzením a jsou v něm zahrnuty všechny transakce, které daňový subjekt dává do přiznání k DPH, ale jsou to pouze ty, které mají zdanitelné plnění v České republice.

Hlavním důvodem zavedení tohoto kontrolního hlášení je snaha vlády o odhalení daňových úniků a podvodů. Tímto způsobem správce daně dokáže zjistit riziková sdružení osob, tzv. řetězce nebo karusely, které nezákonně odčerpávají finance z veřejného rozpočtu.

Kontrolní hlášení se bude podávat pouze elektronicky na adresu příslušného finančního úřadu, a to v konkrétním formátu a struktuře, který umožňuje vzdálený přístup. Hlášení nemusí podávat osoba, která není plátcem DPH, nebo tzv. identifikovaná osoba.

Právnické osoby podávají kontrolní hlášení za kalendářní měsíc a to do 25 dnů po skončení tohoto měsíce. Fyzická osoba podává hlášení ve lhůtě pro podání daňového přiznání, tedy měsíčně nebo čtvrtletně taktéž do 25 dnů po skončení zdaňovacího období.

Jaké sankce hrozí za nepodání kontrolního hlášení ve stanovené lhůtě?

  • 1 000 Kč v případě, že jej subjekt podá dodatečně ve lhůtě, a to bez vyzvání
  • 10 000 Kč v případě, že jej subjekt podá v náhradní lhůtě, a to po vyzvání správcem daně
  • 30 000 Kč v případě, že jej subjekt nepodá ani po vyzvání ke změně, nebo například k doplnění či potvrzení některých údajů
  • 50 000 Kč v případě, že jej subjekt nepodá ani v náhradní lhůtě

Více informací je možné nalézt na: http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-pridane-hodnoty/kontrolni-hlaseni-DPH

Zdroj: http://www.financnisprava.cz, http://www.jakpodnikat.cz, http://www.zivnostenskelisty.cz