Váš partner
v oblasti účetnictví

Křída a spol. - Účetnictví a daňové poradenství » Rady a Tipy » Kontrola režimu práce neschopného

Kontrola režimu práce neschopného

13. června 2017

Nemocenská a náhrada mzdy Podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce je zaměstnavatel povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance z důvodu pracovní neschopnosti.

Zaměstnanci, který je dočasně práce neschopný, náleží náhrada mzdy nebo platu v prvních 14 kalendářních dnů. Náhrada mzdy nebo platu, kterou vyplácí zaměstnance, přísluší ve výší 60 % průměrného výdělku.

Nárok na náhradu mzdy vzniká až od čtvrtého dne. Od 15. dne vzniká zaměstnanci nárok na nemocenskou, kterou vyplácí správa sociálního zabezpečení.

Práceneschopný musí dodržovat:

- musí se zdržovat na adrese, kterou lékaři nahlásil
Adresa v době nemoci se nemusí shodovat s trvalým bydlištěm. Adresa se během nemocenské může změnit. Je ale nutno, pokud změna proběhne v prvních 14 dnech, nahlásit změnu zaměstnavateli.

- musí dodržovat lékařem stanovené vycházky
Ty můžou být maximálně šest hodin denně v rozmezí od 7 hodin do 19 hodin.

Kontrola z Okresní správy sociálního zabezpečení

Kontroly provádějí pověření zaměstnanci OSSZ na základě plánovaných kontrol, které si stanoví OSSZ sama, nebo na základě podnětu od zaměstnavatele či ošetřujícího lékaře. Cílem není někoho postihovat, ale především se jedná o to, aby čerpání nemocenské nebylo nijak zneužíváno. Kontrola může být provedena kdykoliv, např. i v pozdních hodinách.

Při kontrole se zaměstnanci OSSZ musí prokázat průkazem a zaznamenat údaje o kontrole. Pokud zaměstnanec poruší povolenou dobu vycházky, OSSZ zahájí správní řízení, objektivně vyhodnotí důvody, proč nemocný nebyl zastižen a důsledkem toho může být nemocenské zkráceno nebo dokonce i odebráno.

Kontrola ze strany zaměstnavatele

Zaměstnavatel je oprávněn kontrolovat zaměstnance prvních 14 kalendářních dní pracovní neschopnosti. Pokud kontrola provedená zaměstnavatelem prokáže, že jejich zaměstnanec porušil režim dočasně práce neschopného pojištěnce, resp. se v době mimo povolené vycházky nezdržuje na uvedené adrese, postih se řídí pracovněprávními předpisy, tedy zákoníkem práce. Zaměstnanci hrozní pokuta nebo dokonce i výpověď.

Zdroje:

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zakonik-prace/cast8h1.aspx

https://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/mzdy-a-prace/kontrola-neschopenky/

http://www.penize.cz/nemocenska/311420-kontrola-na-nemocenske-co-hrozi-kdyz-nebudete-doma

http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2016/2016-08-02-kontrola-rezimu-na-tzv.-neschopence-se-tykala-kazdeho-desateho-praceneschopneho-pojistenc.htm