Váš partner
v oblasti účetnictví

Křída a spol. - Účetnictví a daňové poradenství » Rady a Tipy » Kdy ne-zařadit motorové vozidlo do majetku

Kdy ne-zařadit motorové vozidlo do majetku

Fyzické osoby se mohou rozhodnout, zda motorové vozidlo zařadí nebo nezařadí do obchodního majetku. Právnické osoby to mají složitější – pokud vozidlo nakupují z prostředků firmy, pak ho do majetku zařadit musí. Připravili jsme proto pro Vás stručný článek s několika variantami jak je možné automobil v podnikání využít.

Varianta 1.

Vozidlo zařazené v obchodním majetku

Nejčastěji tuto variantu využívají střední a velké obchodní korporace (firmy).

Výhodou je možnost snížit základ daně z příjmů a u plátců DPH nárok na odpočet DPH. Co vše můžeme tedy uplatnit do nákladů

 - PHM

- Výdaje na opravu a údržbu vozidla

- Příslušenství k vozidlu vč. kapalin (oleje, voda do ostřikovačů) pneumatik

- Odpisy

- Pojistné

- Úroky z úvěru nebo leasingu na pořízení vozu

Náklady můžeme uplatnit ve skutečné (prokázané) výši nebo využít možnosti paušálu. Paušál na dopravu je činní 5.000,- Kč měsíčně. Při využití paušálu, nelze uplatnit výdaje na PHM a parkovné (krátkodobé), nárok na odpočet DPH z PHM a parkovného však je.

Automobil i pro soukromé použití

Pokud vozidlo využijeme i pro soukromé jízdy, stávají se PHM při těchto jízdách nedaňovými výdaji (a zvyšují základ daně z příjmů). Je nutné také krátit odpisy a další náklady a to v závislosti na poměru ujetých kilometrů pracovně /soukromě. Stejný princip platí i v případě použití paušálu.

Uznání skutečných nákladů vs. Paušál

  Skutečné výdaje Paušál
PHM ANO NE
Opravy ANO ANO
Voda do odstřikovačů, oleje ANO NE
Parkovné ANO NE
Odpisy ANO ANO
Pojistné ANO ANO
Úroky ANO ANO

 

Varianta 2.

Vozidlo nezařazené v obchodním majetku

Nejčastěji tuto možnost využívají malí podnikatelé a OSVČ.

Pokud nemáme vozidlo zařazené v obchodním majetku, můžeme uplatnit cestovní náhrady za využití soukromého vozidla pro jízdy spojené s podnikáním. Náhrady lez uplatnit ve dvou variantách

a) kdy vzniká nárok na tzv. „kilometrovné“, které je součtem dvou položek

- Základní náhrady za použití vozidla, která činí v roce 2016 3,80 Kč/Km

(v případě vypůjčení vozidla, dřívějším zařazení v obchodním majetku a v případě pořízení formou finančního leasingu, jehož splátky byly uplatněny jako daňový výdaj, není možné základní náhradu použít)             

a

- náhrady za PHM na základě ujetých kilometrů a průměrné spotřeby podle technického průkazu a ceny PHM dle dokladu nebo cenu PHM dle vyhlášky  

b) Využití paušálu ve stejné podobě jako u vozidla zařazeného do obchodního majetku. Pokud je však vozidlo používáno i pro soukromé jízdy, pak je paušál krácen na 4.000,- Kč měsíčně

 

Je na každém jaký druh výdaje si zvolí, ale nelze jej v celém zdaňovacím období změnit či kombinovat, současně je také vždy povinnost uhradit daň silniční. Pro obsahovou náročnost nelze v článku zmínit všechna nařízení, předpisy, atd. Slouží informativně pro lepší představu. Naši specialisté jsou připraveni se Vám plně věnovat a vše Vám podrobněji vysvětlit.

Závěrem si tedy na jednoduchých příkladech ukažme, kdy je vhodné zařadit nebo nezařadit automobil do obchodního majetku

 

Do obchodního majetku zařadíme:                                                      

Nové vozidlo s vysokou pořizovací cenou a nízkým počtem ujetých kilometrů

- využití možnosti odpočtu DPH

Starší vozidlo

- předpoklad častého servisu a oprav

Do obchodního majetku nezařadíme: 

Nové vozidlo s nízkou až střední pořizovací cenou a vysokým ročním počtem ujetých kilometrů

- servis případné opravy hrazené v rámci záruky

- základní náhrada za kilometr + phm

 

Napadají Vás další otázky, potřebujete s něčím poradit? Neváhejte se na nás obrátit. Jsme tu pro Vás.

V příštím článku Vás seznámíme s použitím automobilu zaměstnancem


Konzultace ZDARMA

Zpracování osobních ůdajů

Vaše osobní údaje použijeme jen proto, abychom Vás správně oslovili a odpověděli na Váš dotaz. Pokud byste si Váš dotaz rozmysleli, napište nám na email nechcinovinky@krida.cz a my Vaše údaje smažeme. Na druhou stranu Vám pak ale nebudeme moci odpovědět. Správcem je společnost Křída a spol. s r.o., IČO: 60646420, se sídlem K. Šatala 164/5, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice; email: martin@taxoffice.cz.