Váš partner
v oblasti účetnictví

Křída a spol. - Účetnictví a daňové poradenství » Rady a Tipy » Kdy je možné změnit zdravotní pojišťovnu

Kdy je možné změnit zdravotní pojišťovnu

29. května 2020

Každý, kdo má trvalý pobyt na území České republiky, má povinnost být pojištěn u jedné ze sedmi zdravotních pojišťoven. Všichni stávající pojištěnci, kteří ale nejsou spokojeni se svoji současnou pojišťovnou, mají možnost svoji zdravotní pojišťovnu změnit.

Na základě platné legislativy lze v současnosti změnit zdravotní pojišťovnu pouze jednou za rok, a to pouze ve dvou stanovených termínech. Stanovené termíny jsou vždy k prvnímu dni kalendářního pololetí, tedy k 1. lednu a k 1. červenci daného roku. Přihlášku k nové zdravotní pojišťovně je třeba podat nejpozději 3 měsíce před stanoveným termínem změny. Pokud se tedy rozhodneme ke změně pojišťovny k 1. červenci je třeba poslat žádost nové pojišťovně nejpozději k 31. březnu a pokud se rozhodneme změnit pojišťovnu k 1.lednu je potřeba podat přihlášku nejpozději 30. září předcházejícího roku.

Na změnu pojišťovny mají nárok všichni pojištěnci, tedy zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné, osoby, za které platí pojištění stát (například studenti nebo důchodci), a také osoby bez zdanitelných příjmů, které si platí zdravotní pojištění samy.