Váš partner
v oblasti účetnictví

Křída a spol. - Účetnictví a daňové poradenství » Rady a Tipy » Jak podat daňové přiznání?

Jak podat daňové přiznání?

1. března 2014

Máte již vyhotovené daňové a přiznání a nevíte jak jej podat? Ze zákona máte na výběr z několika možností.

Ta nejednoduší je udělení plné moci Daňovému poradci, který za Vás daňové přiznání nejen správně sestaví, ale postará se také o doručení k příslušnému správci daně (Finanční úřad).

V současné době je možné daňové přiznání doručit kromě osobního doručení  (od 1. 1. 2014 již nebude možné takto podat např. přiznání k DPH) na příslušný Finanční úřad, ale i elektronicky, tzv. EPO.

Daňová přiznání, která lze podat elektronicky:

 • Přiznání k dani z přidané hodnoty
 • Souhrnné hlášení VIES
 • Daň z příjmu fyzických osob
 • Daň z příjmu právnických osob
 • Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků včetně všech příloh
 • Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně
 • Daňové přiznání k dani silniční
 • Daňové přiznání k dani z nemovitostí
 • Přihlášky k registracím a oznámení změn pro fyzické osoby a právnické osoby
 • Hlášení platebního zprostředkovatele podle § 38 zákona 586/1992 Sb.
 • Obecné písemnosti

Jak tedy správně podat?

 1. Na webu České daňové správy vyplněním elektronického podání a odesláním spolu se zaručeným elektronickým podpisem.
 2. Na webu České daňové správy vyplněním elektronického podání a odesláním bez zaručeného elektronického podpisu. Poté ovšem musíte do 5 dnů doručit na příslušný Finanční úřad potvrzení o odeslání podání tzv. E-tiskopis, který si v aplikaci po odeslání vytisknete.
 3. Na webu České daňové správy vyplněním elektronického podání a jeho uložením pro následné odeslání přes Datovou schránku. V tomto případě nemusíte mít elektronický podpis.

Více informací naleznete zde.