Váš partner
v oblasti účetnictví

Křída a spol. - Účetnictví a daňové poradenství » Rady a Tipy » Firemní automobil jako benefit pro zaměstnance

Firemní automobil jako benefit pro zaměstnance

5. října 2020

Jedním z benefitů ke mzdě, který může zaměstnavatel nabídnout svým zaměstnancům, je používání firemního vozidla i pro soukromé účely.

Využívání služebního vozidla i pro soukromé účely se považuje za nepeněžní příjem zaměstnance. Proto každý zaměstnanec, který tento benefit využívá, musí každý měsíc navýšit svoji hrubou mzdu o 1 % vstupní ceny automobilu, a to vstupní ceny včetně DPH. Pro výpočet mzdy není podstatné, zda dotyčný zaměstnanec vozidlo daný měsíc použije pro své skoukromé účely. Podstatné je, že dotyčný zaměstnanec má služební automobil daný měsíc k dispozici.

Způsob uplatnění nároku na odpočet DPH ani odepisování daného automobilu nemají na vstupní cenu automobilu žádný vliv. Naopak vstupní cenu vozidla je nezbytné navýšit o technické zhodnocení.

Zaměstnavatel může svým zaměstnancům poskytnout automobil, který sám vlastní, který si pořídil formou leasingu nebo který si pronajímá.

Navíc tento benefit mohou využít nejen osoby zaměstnaní na hlavní pracovní poměr, ale také osoby pracující na dohodu o provedení práce nebo na dohodu o pracovní činnosti.

V důsledku navýšené hrubé mzdě, zaměstnanec i zaměstnavatel jsou nuceni odvést vyšší částku na zdravotním i sociálním pojištění.