Váš partner
v oblasti účetnictví

Křída a spol. - Účetnictví a daňové poradenství » Rady a Tipy » EET u plateb prostřednictvím internetu

EET u plateb prostřednictvím internetu

15. března 2017

EET – Zákon o evidenci tržeb Aktualizované informace k 1.3.2017

Aktualizované informace k 1.3.2017

Povinností poplatníka je vystavit informační sdělení EET i na webových stránkách.

Podle 112/2016 Sb. Zákona o evidenci tržeb § 25 je Informační povinností poplatníka na internetových stránkách, na kterých jsou nabízeny zboží nebo služby, stejně jako na dalších místech, kde se běžně uskutečňují evidované tržby, umístit informační oznámení, které je dostatečně viditelné a čitelné, pokud to nevylučuje povaha věci.

Obsahem informačního oznámení je

a) text ve znění „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“, eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby v běžném režimu, nebo

b) text ve znění „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Příjemce tržby eviduje tržby ve zjednodušeném režimu, tzn. je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně nejpozději do 5 dnů.“, eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby ve zjednodušeném režimu.

 

Generální finanční ředitelství vydalo stanovisko k určení okamžiku uskutečnění evidované tržby u plateb realizovaných prostřednictvím internetu.

Zákon o evidenci tržeb stanoví, že se evidují tržby i v případě, kdy je platba uskutečněna bezhotovostním převodem peněžních prostředků, k němuž dává příkaz plátce prostřednictvím příjemce, který má povinnost tržbu evidovat. Jedná se o dvě situace:

Bezhotovostní transakce prostřednictvím platebního terminálu (dochází k osobnímu styku zákazníka s prodávajícím)

Bezhotovostní transakce realizované bez osobního styku zákazníka s prodávajícím, tedy uskutečňované prostřednictvím internetu, např. prostřednictvím platebních bran.

Podle zákona musí poplatník nejpozději při uskutečnění evidované tržby zaslat datovou zprávou údaje o této evidované tržbě a vystavit účtenku. Uskutečněním evidované tržby se v těchto případech rozumí vydání příkazu k jejímu provedení.

U platebních operací uskutečněných prostřednictvím internetu však může nastat situace, kdy poplatník nemusí mít bezprostředně poté, co zákazník vydá příkaz k provedení platby, informaci o tom, že byl tento příkaz vydán a že došlo k odeslání platby. Dochází zde tedy k určitému zpoždění, které je dáno technickými možnostmi režimu internetových plateb.

GFŘ tedy vydalo stanovisko, ve kterém uvádí, že bude akceptován postup, kdy poplatník zaeviduje tržbu nejpozději v okamžiku, kdy se dozví o tom, že došlo k odepsání platby z účtu plátce (zákazníka). Pokud tomuto okamžiku předchází expedice zboží či poskytnutí služby zákazníkovi, je samozřejmě nutné platbu zaevidovat nejpozději v okamžiku expedice zboží nebo poskytnutí služby.

Poplatník může zaevidovat tržbu i před vydáním příkazu k provedení platby, tedy například v okamžiku přijetí objednávky. Pokud poté k úhradě nedojde, bude provedeno storno.

Vše se tedy odvíjí od technických možností, resp. od toho, kdy má poplatník informace o vydání příkazu k platbě. Nejpozději v tomto okamžiku má povinnost tržbu elektronicky evidovat.