Váš partner
v oblasti účetnictví

Křída a spol. - Účetnictví a daňové poradenství » Rady a Tipy » Druhá snížená sazba

Druhá snížená sazba

28. listopadu 2014

Nastávající rok 2015 přinese mnoho změn zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Tyto změn jsou rozděleny do třech samostatných novel.

Konkrétně Sazbová novela zavádí druhou sníženou sazbu DPH ve výši 10%. V této sazbě budou zahrnuta farmaceutika, knihy, dětská i kojenecká výživa. Tato novela byla projednána Poslaneckou sněmovnou, a to na mimořádné schůzi v červenci roku 2014. Později byla schválena ve třetím čtení, v září tohoto roku.

V sazbové novele budou obsaženy tyto sazby daně:

  • základní sazba 21%
  • první snížená sazba 15%
  • druhá snížená sazba 10%
  •  Seznam zboží podléhající druhé snížené sazbě DPH 10%:
  • kojenecká a dětská strava, ve které je zahrnuta kojenecká výživa do věku dítěte 12 měsíců bez příkrmů, výživa do věku dítěte 12 měsíců s příkrmy a potraviny pro děti ve věkovém rozmezí 12 měsíců až 3 roky
  • léky, tedy farmaceutické výrobky, ovšem ne u všech druhů bude tato nová sazba uplatněna. Např. antibiotika (farmaceutická surovina) budou nadále spadat pod první sníženou sazbu 15%, avšak mazání, které je z této suroviny vyrobeno už bude podléhat 10% sazbě daně.
  • tiskařské produkty, které zastupují třetí, tudíž poslední skupinu. Noviny, časopisy, různé brožury a letáky i nadále spadají pod 15% sazbu DPH, avšak pouze za podmínky, že přesně polovinu plochy nezabírá reklama. U knih i hudebnin se bude uplatňovat sazba 10%. I v tomto případě ale platí již výše zmíněná podmínka, tedy pouze v případě, že reklama nebude přesahovat 50% tištěné plochy.

Je tedy zřejmé, že uplatnění druhé snížené sazby bude velice komplikované.

Jak už bylo uvedeno, nová snížená sazba 10% byla schválena Senátem, nyní už se čeká jen na podpis prezidenta republiky, který se nechal na jaře tohoto roku slyšet, že je velice nakloněn zavedení této nižší sazby pro farmaceutika a kojeneckou výživu. Taktéž se vyjádřil k nižší sazbě DPH u knih, kde by raději finančně podpořil veřejné knihovny, namísto snížení sazby tiskařských produktů.

Kompletní seznam zboží podléhající snížené sazbě naleznete zde.