Váš partner
v oblasti účetnictví

Křída a spol. - Účetnictví a daňové poradenství » Rady a Tipy » DPH v roce 2015

DPH v roce 2015

1. prosince 2014

Jak je již v kraji zvykem, tak na poslední chvíli, tedy 31.12.2014 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna novela Zákona o DPH. Některé změny platí již od 1.ledna 2015, některé až do 1.dubna 2015. Pokusím se je krátce rekapitulovat.

První změna je pro část podnikatelů příznivá – hranice obratu pro povinnou registraci k DPH zůstává na částce 1.000.000 Kč za dvanáct po sobě jdoucích měsíců.

Druhá změna zavádí druhou sníženou sazbu DPH ve výši 10%.  Ta se bude používat pro takové výrobky, jako je kojenecká výživa a potraviny pro malé děti, radiofarmaka, očkovací látky, léky a další vybrané zdravotnické prostředky, knihy nebo hudebniny. V této sazbě také budou zařazeny potraviny pro výrobu bezlepkových potravin.

Třetí změna – zdanění stavebních pozemků se posouvá na rok 2016.

Další změny se týkají režimu přenesení daňové povinnosti. Ta se bude od roku 2015 používat také v případě prodeje nemovitosti, pokud bude prodávat plátce plátci a zvolí si možnost, že tento prodej bude podléhat DPH.

Od 1.4.2015 (pozor ve Sbírce zákonů je tisková chyba a uvádí, že změna je platná od 1.1., ale  bude zveřejněna oprava) se bude režim přenesení daňové povinnosti bude týkat také  těchto výrobků

  • surové či polozpracované kovy, včetně drahých kovů (s určitými výjimkami),
  • mobilní telefony,
  • integrované obvody, jako jsou mikroprocesory a centrální procesorové jednotky, a zařízení s těmito obvody, která jsou dodávána ve stavu před zabudováním do výrobků pro konečné uživatele,
  • herní konzole, tablety a laptopy.

ale jen tehdy, kdy celková cena bez DPH na jednom dokladu bude vyšší než 100.000 Kč.

Od 1.9.2015 se toto ustanovení bude týkat také  obilovin a technických plodin, včetně olejnatých semen a cukrové řepy, které nejsou běžně používány v nezměněném stavu ke konečné spotřebě,

 

Daňový poradce č.o. 1937
Mgr. Stanislav Křída