Váš partner
v oblasti účetnictví

Křída a spol. - Účetnictví a daňové poradenství » Rady a Tipy » Dohody o pracovní činnosti a o provedení práce

Dohody o pracovní činnosti a o provedení práce

17. června 2019

Zákoník práce umožňuje kromě klasické pracovní smlouvy pracovat také na dohodu, a to buď na dohodu o pracovní činnosti (DPČ) nebo na dohodu o provedení práce (DPP).

Díky mírnějším pravidlům jsou tyto dohody často využívány v případě nejrůznějších brigád nebo v případě zkrácených pracovních úvazků.  

Dohodu o provedení práce stejně jako dohodu o pracovní činnosti lze současně uzavřít s více zaměstnavateli. Stejně tak lze uzavřít více dohod s jedním zaměstnavatelem, ale je třeba brát v potaz maximální množství hodin, které lze na základě těchto dohod u jednoho zaměstnavatele odpracovat. V případě dohody o pracovní činnosti nesmíme odpracovat víc jak 20 h týdně a v případě dohody o provedení práce pak více jak 300 h ročně.

I v případě jednotlivých dohod je třeba dodržovat výši minimální mzdy, která v roce 2019 činí 13 350 Kč za měsíc, respektive 79,80 Kč za hodinu.

Co se týče odvodů zdravotního a sociálního pojištění u dohod, tak v případě dohody o pracovní činnosti se zdravotní a sociální pojištění odvádí při výdělku vyšším než 2 999 Kč měsíčně. V případě dohody o provedení práce se odvádí sociální a zdravotní pojištění při výdělku vyšším než 10 000 Kč měsíčně. Pokud máte podepsaných více dohod u jednoho zaměstnavatele, tak se pro účely zdravotního a sociálního pojištění počítá součet výdělků ze všech dohod podepsaných u daného zaměstnavatele. Pokud se dostanete do situace, kdy nemáte jiný příjem než právě příjem plynoucí z dohod, budete ohledně zdravotního pojištění bráni jako osoba bez zdanitelného příjmu a budete povinni odvést minimální výši zdravotního pojištění, které se v současnosti počítá jako 13,5 % z minimální mzdy, což v roce 2019 činí částku 1 803 Kč měsíčně. 

Při práci na dohodu platíme daň z příjmu fyzických osob ve výši 15 % z jakékoliv výše odměny. Pokud pracujeme na dohodu a máme příjem vyšší než 10 000 Kč u DPP, respektive 2 499 Kč u DPČ, platíme zálohovou daň vždy. Jestliže máme příjem do 10 000 Kč u DPP, respektive 2 499 Kč u DPČ, máme možnost volby, zda podepsat prohlášení, nebo nikoliv. V případě že prohlášení podepíšeme, zaměstnavatel nám strhne zálohovou daň a může odečíst daňové slevy, jestliže na ně máme nárok. Pokud prohlášení nepodepíšeme, zaměstnavatel nám strhne daň srážkovou a nemůže nám daňové slevy uplatnit. Takový příjem z dohod tvoří samostatný daňový základ, takže ho již není třeba dále nikde uvádět. Pokud ho ale uvedeme do daňového přiznání, máme možnost daňové slevy využít.