Váš partner
v oblasti účetnictví

Křída a spol. - Účetnictví a daňové poradenství » Rady a Tipy » Dlouhodobé ošetřovné

Dlouhodobé ošetřovné

4. října 2019

Na základě novely zákona č. 187/2006 sb. o nemocenském pojištění máme od 1. června 2018 možnost čerpat novou dávku ze systému nemocenského pojištění, a to tzv. dlouhodobé ošetřovné.

Dlouhodobé ošetřovné nám umožňuje čerpat až 90 kalendářních dnů pracovního volna z důvodu celodenní péče o rodinného příslušníka, který byl propuštěn z nemocnice do domácího ošetřování.

Abychom dosáhli na tuto dávku, musí zdravotní stav nemocné osoby vyžadovat dlouhodobou péči alespoň po dobu 30 kalendářních dnů a zároveň hospitalizace nemocného trvala alespoň 7 kalendářních dní. O tom, zda dotyčný pacient bude danou zdravotní péči po propuštění potřebovat, rozhoduje ošetřující lékař.

O tuto dávku mohou kromě rodičů, manželů a registrovaných partnerů žádat také příbuzní v přímé linii jako tchýně, tchán, snacha, zeť, teta, strýc nebo neteř či synovec. Dále také druh, respektive družka v případě že mají společné trvalé bydliště. Podmínkou vyplacení této dávky je, že za předchozí 4 měsíce máme účast na nemocenském pojištění alespoň po dobu 90 dní. O tuto dávku mohou žádat pouze osoby pracující na klasický pracovní poměr a osoby samostatně výdělečně činné, které si platí nemocenské pojištění. Ten, kdo pracuje na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti, nemá na tuto dávku nárok.

V době tohoto pracovního volna nám náleží náhrada mzdy ve výši 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu.