Váš partner
v oblasti účetnictví

Křída a spol. - Účetnictví a daňové poradenství » Rady a Tipy » Daňový kalendář 2019

Daňový kalendář 2019

17. července 2019

V tomto článku naleznete přehled nejdůležitějších daňových termínů v roce 2019.

Daň z přidané hodnoty:​

25.01.2019

Přiznání DPH, kontrolní hlášení a souhrnné hlášení za prosinec 2018

25.01.2019

Přiznání DPH, kontrolní hlášení a souhrnné hlášení za 4.kvartál 2018

25.02.2019

Přiznání DPH, kontrolní hlášení a souhrnné hlášení za leden 2019

25.03.2019

Přiznání DPH, kontrolní hlášení a souhrnné hlášení za únor 2019

25.04.2019

Přiznání DPH, kontrolní hlášení a souhrnné hlášení za březen 2019

25.04.2019

Přiznání DPH, kontrolní hlášení a souhrnné hlášení za 1.kvartál 2019

27.05.2019

Přiznání DPH, kontrolní hlášení a souhrnné hlášení za duben 2019

25.06.2019

Přiznání DPH, kontrolní hlášení a souhrnné hlášení za květen 2019

25.07.2019

Přiznání DPH, kontrolní hlášení a souhrnné hlášení za červen 2019

25.07.2019

Přiznání DPH, kontrolní hlášení a souhrnné hlášení za 2.kvartál 2019

26.08.2019

Přiznání DPH, kontrolní hlášení a souhrnné hlášení za červenec 2019

25.09.2019

Přiznání DPH, kontrolní hlášení a souhrnné hlášení za srpen 2019

25.10.2019

Přiznání DPH, kontrolní hlášení a souhrnné hlášení za září 2019

25.10.2019

Přiznání DPH, kontrolní hlášení a souhrnné hlášení za 3.kvartál 2019

25.11.2019

Přiznání DPH, kontrolní hlášení a souhrnné hlášení za říjen 2019

27.12.2019

Přiznání DPH, kontrolní hlášení a souhrnné hlášení za listopad 2019

Právnické osoby mají zdaňovací období buď kalendářní měsíc, nebo kalendářní čtvrtletí. Kontrolní hlášení podávají právnické osoby každý měsíc, a to ať už mají zdaňovací období jakékoliv. Souhrnné hlášení při dodání zboží podávají měsíčně, jinak stejně jako samotné přiznání k DPH.

I fyzické osoby mají zdaňovací období buď kalendářní měsíc, nebo kalendářní čtvrtletí. Na rozdíl od právnických osob podávají fyzické osoby kontrolní hlášení v stejných termínech jako samotné přiznání DPH. V případě souhrnného hlášení je situace stejná jako v případě právnických osob.

Daň z příjmu:​

15.02.2019

Podpis prohlášení poplatníka daně z příjmu FO na rok 2019

01.03.2019

Podání vyúčtování daně z příjmu FO ze závislé činnosti za rok 2018

15.03.2019

1. čtvrtletní záloha

20.03.2019

Elektronické podání vyúčtování DPFO ze závislé činnosti za rok 2018

01.04.2019

Přiznání k dani z příjmu za rok 2018

01.04.2019

Vyúčtování daně vybírané srážkou za rok 2018

17.06.2019

2. čtvrtletní záloha

17.06.2019

1. pololetní záloha

01.07.2019

Přiznání k dani z příjmu za rok 2018 – odložený termín *

16.09.2019

3. čtvrtletní záloha

16.12.2019

4. čtvrtletní záloha

16.12.2019

2. pololetní záloha

* V případě, že dostaneme kladný souhlas finančního úřadu na základě žádosti nebo v případě, že podepíšeme plnou moc k zastupování některému daňovému poradci. 

Silniční daň:

31.01.2019

Přiznání a daň za rok 2018

15.04.2019

1. záloha

15.07.2019

2. záloha

15.10.2019

3. záloha

16.12.2019

4. záloha

Daň z nemovitých věcí:

31.01.2019

Přiznání na rok 2019

31.05.2019

1. splátka *

02.12.2019

2. splátka

* Poplatník, který provozuje zemědělskou výrobu nebo chov ryb a zároveň má daň vyšší než 5 000 Kč má 1. splátku daně až 2.9. 2019.

Zákonné pojištění odpovědnosti za škody:​

Zákonné pojištění odpovědnosti za škody se týká každého, kdo zaměstnává alespoň 1 zaměstnance.

31.01.2019

Zákonné pojištění odpovědnosti za 1. čtvrtletí 2019

30.04.2019

Zákonné pojištění odpovědnosti za 2. čtvrtletí 2019

31.07.2019

Zákonné pojištění odpovědnosti za 3. čtvrtletí 2019

31.10.2019

Zákonné pojištění odpovědnosti za 4. čtvrtletí 2019

Daň z nabytí nemovitých věcí:

Zdaňovací období u daně z nabytí nemovitých věcí jsou 3 následné měsíce po měsíci, kdy došlo k vkladu vlastnického práva do katastru.