Váš partner
v oblasti účetnictví

Křída a spol. - Účetnictví a daňové poradenství » Rady a Tipy » Daňová evidence

Daňová evidence

4. října 2020

Kdy mohou fyzické osoby vést daňovou evidenci a kdy jsou naopak povinni vést podvojné účetnictví? Na tuto otázku odpoví následující článek.

Daňová evidence se na rozdíl od podvojného účetnictví neřídí zákonem o účetnictví, ale zákonem č. 586/1992 sb. o dani z příjmu (paragraf 7b) a je obdobou dřívějšího jednoduchého účetnictví. Daňovou evidenci vedou fyzické osoby, které za rok nepřekročí obrat 25 milionů Kč a zároveň nejsou zapsány v obchodním rejstříku. Daňovou evidenci nejčastěji využívají osoby samostatně výdělečně činné, které se rozhodly uplatňovat skutečné výdaje, nikoliv výdaje paušální, nebo OSVČ, které si sice budou uplatňovat výdaje za pomoci paušálu, ale potřebují vést evidenci z důvodu daně z přidané hodnoty.

Pokud se fyzická osoba zapíše do obchodního rejstříku, tak je od toho dne povinna vést podvojné účetnictví. Například pokud jsme do obchodního rejstříku zapsání k datu 15. května 2020, jsme povinni od 15. května toho roku vést i podvojné účetnictví.

V případě, že překročíme obrat 25 milionů, jsme povinni od prvního dne účetního období následujícího po kalendářním roce, kdy jsme se stali účetní jednotkou, vést podvojné účetnictví. To znamená, že pokud v roce 2019 jsme překročili obrat 25 milionů, od 1. ledna 2020 se stáváme účetní jednotkou a od 1. ledna 2021 jsme povinni vést podvojné účetnictví.

V případě, že se jako fyzická osoba staneme účetní jednotkou, máme povinnost vést podvojné účetnictví minimálně po dobu 5 let.