Váš partner
v oblasti účetnictví

Křída a spol. - Účetnictví a daňové poradenství » Rady a Tipy » Agenturní zaměstnávání

Agenturní zaměstnávání

13. dubna 2017

Pravidla agenturního zaměstnávání vymezuje zákoník práce v zákoně č. 262/2006 Sb. Tento typ trojstranného pracovněprávního vztahu je v posledních několika letech často využíván.

Zaměstnavatelům pomáhá vyřešit krátkodobé i delší výpadky zaměstnanců a zaměstnancům poskytuje flexibilní pracovní úvazek s možností navázání i dlouhodobého pracovního vztahu.

Agenturní zaměstnávání funguje v praxi tak, že se zájemce o práci stane zaměstnancem agentury, která za zaměstnance odvádí zdravotní a sociální pojištění, ale zaměstnanec dostává pracovní úkoly jinde.

Je důležité pracovní agenturu důkladně prověřit. Agentura musí mít povolení od Ministerstva práce a sociálních věcí a také je dobré, aby byla členem Asociace poskytovatelů personálních služeb nebo Asociace pracovních agentur. Takto prověřené agentuře by se nemělo stát, že zaměstnanci strhne část mzdy jako platbu za zprostředkování zaměstnání nebo se za zaměstnance nepostaví při řešení problému, který vznikne u firmy, např. při mzdovém ohodnocení nebo neposkytnutí benefitů.

Smlouva s agenturou by měla být vždy smluvní a samozřejmě písemná, tzn., práce by měla být vykonávána na základně pracovní smlouvy, nebo dohody o pracovní činnosti, nikdy ne na dohodu o provedení práce.

Součástí smlouvy by měla být informace kde bude zaměstnanec práci vykonávat, jak dlouho bude dočasné zaměstnání trvat, mzdové ohodnocení a pracovní podmínky. Také by zde měly být uvedeny podmínky pro předčasné ukončení dočasného přidělení. Tyto podmínky neupravuje zákon, proto zde neplatí 2 měsíční výpovědní doba ani odstupné.

Dle zákoníku práce nesmí doba přidělení zaměstnance na dočasnou práci překročit dvanáct po sobě jdoucích měsíců. Výjimkou může být situace, kdy zaměstnanec o prodloužení sám požádá nebo o to požádá firma, která si zaměstnance „pronajímá“.

Zákoník práce také upravuje platové zařazení a mzdové ohodnocení. Podmínky agenturního zaměstnance nesmí být horší, než podmínky stálého zaměstnance firmy, která si zaměstnance „pronajímá“ a který je na obdobné nebo srovnatelné pozici, při obdobném vzdělání a podobně dlouhé praxi. V případě, že tyto podmínky nejsou dodrženy, zaměstnanec by se ve svém zájmu měl obrátit na svou agenturu, která by se měla postarat o narovnání podmínek.

Stejně tak má zaměstnanec právo na odměny, prémie, příplatky za práci i dovolenou. Pokud má firma pro své vlastní zaměstnance i jiné benefity, měly by se týkat i agenturního zaměstnance.

Změna nastala na základě novelizace zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.  Zejména se jedná o změny obsažené v ustanovení §66 a § 58a. Zde dochází k úpravám pro zprostředkování zaměstnání agenturami práce.

Dle ust. § 66 agentura práce nemůže dočasně přidělit k výkonu práce u uživatele zaměstnance, kterému byla vydána zelená karta, modrá karta nebo povolení k zaměstnání, anebo je osobou se zdravotním postižením. To znamená, že v současné době není možné zaměstnávat cizince ani osoby se zdravotním postižením, kteří mají podle zákona o zaměstnanosti speciální postavení.