Váš partner
v oblasti účetnictví

Křída a spol. - Účetnictví a daňové poradenství » Rady a Tipy

Rady a Tipy

Otcovská poporodní péče

8. března 2018

Od 1. února 2018 vstoupila v platnost novinka ohledně otcovské poporodní péče.

 Číst dále »

Odložení další fáze EET

8. února 2018

V letošním roce se měla spustit třetí a čtvrtá vlna elektronické evidence tržeb, která byla ale odložena.

 Číst dále »

Změny při uplatňování daně paušální sazbou

11. ledna 2018

Od 1. 1. 2018 nastaly při uplatňování daně paušální sazbou velké změny. Jedná se především o snížení maximálních částek uplatňovaných výdajů.

 Číst dále »

Nové povinnosti ochrany osobních údajů

7. listopadu 2017

Po mnoho let trvajících jednáních přijal Evropský parlament a Rada Evropské unie nařízení č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto...

 Číst dále »

Výše registrace k DPH v členských zemích EU

12. října 2017

V § 8 jsou vymezena specifická pravidla pro stanovení místa plnění při zasílání zboží. Často je jako příklad uváděn nákup přes e-shop občanů členských států EU. Týká se to dvou subjektů. Osoby...

 Číst dále »

Povinná registrace k DPH

14. září 2017

Daň z přidané hodnoty je jednou z nepřímých daní. Nepřímá daň znamená, že se neplatí přímo jako samostatná částka, ale je obsažena v ceně zboží a služeb. Podnikatel se tedy stává jakýmsi...

 Číst dále »

Archivace dokumentů

10. srpna 2017

Spisová služba je definována zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů. Je to soubor činností zajišťující odbornou správu dokumentů. Správa probíhá během...

 Číst dále »

Ukončení pracovního poměru

12. července 2017

Pracovní poměr může být ukončen mnoha způsoby. Zaměstnavatel však nesmí pracovní poměr ukončit, pokud je zaměstnanec dočasně práce neschopný nebo čerpá mateřskou dovolenou.

 Číst dále »

Kontrola režimu práce neschopného

13. června 2017

Nemocenská a náhrada mzdy Podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce je zaměstnavatel povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance z důvodu pracovní neschopnosti.

 Číst dále »

Agenturní zaměstnávání

13. dubna 2017

Pravidla agenturního zaměstnávání vymezuje zákoník práce v zákoně č. 262/2006 Sb. Tento typ trojstranného pracovněprávního vztahu je v posledních několika letech často využíván.

 Číst dále »