Váš partner
v oblasti účetnictví

Křída a spol. - Účetnictví a daňové poradenství » Rady a Tipy

Rady a Tipy

Režim reverse charge

3. dubna 2015

Režim reverse charge, jinak řečeno „obrácené zdanění“, se nejvíce používá v oblasti daně z přidané hodnoty. Zjednodušeně lze tento jev vysvětlit tak, že zboží nebo služby se nezdaňují dodavatelem...

 Číst dále »

Změny v roce 2015

1. ledna 2015

Začátek roku 2015 bude velmi bohatý o změny v oblasti podnikání. Některé z těchto změn začaly platit už od 1. prosince 2014. V článku je obsažen výčet některých důležitých změn, které by v novém roce...

 Číst dále »

DPH v roce 2015

1. prosince 2014

Jak je již v kraji zvykem, tak na poslední chvíli, tedy 31.12.2014 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna novela Zákona o DPH. Některé změny platí již od 1.ledna 2015, některé až do 1.dubna 2015. ...

 Číst dále »

Druhá snížená sazba

28. listopadu 2014

Nastávající rok 2015 přinese mnoho změn zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Tyto změn jsou rozděleny do třech samostatných novel.

 Číst dále »

Jak podat daňové přiznání?

1. března 2014

Máte již vyhotovené daňové a přiznání a nevíte jak jej podat? Ze zákona máte na výběr z několika možností.

 Číst dále »

Nespolehlivý plátce DPH

18. září 2013

Od 1. 5. 2013 jsou podnikatelé (pouze plátci daně) povinni kontrolovat, zda jejich obchodní partneři řádně platí daně. Podle §106a zákona č.235/2004 Sb. byl zaveden institut tzv. NESPOLEHLIVÉHO...

 Číst dále »

Prominutí záloh a ostatních plateb daní

8. srpna 2013

Rozhodnutím ministra financí, je zcela nebo zčásti prominuta úhrada záloh daně, příslušenství daně (penále, úroky, poplatky, ..), daně z příjmů fyzických osob (DPFO) a daně z příjmů právnických osob...

 Číst dále »