Váš partner
v oblasti účetnictví

Křída a spol. - Účetnictví a daňové poradenství » Rady a Tipy

Rady a Tipy

Nespolehlivý plátce DPH

18. září 2013

Od 1. 5. 2013 jsou podnikatelé (pouze plátci daně) povinni kontrolovat, zda jejich obchodní partneři řádně platí daně. Podle §106a zákona č.235/2004 Sb. byl zaveden institut tzv. NESPOLEHLIVÉHO...

 Číst dále »

Prominutí záloh a ostatních plateb daní

8. srpna 2013

Rozhodnutím ministra financí, je zcela nebo zčásti prominuta úhrada záloh daně, příslušenství daně (penále, úroky, poplatky, ..), daně z příjmů fyzických osob (DPFO) a daně z příjmů právnických osob...

 Číst dále »