Váš partner
v oblasti účetnictví

Křída a spol. - Účetnictví a daňové poradenství » Aktuality » Zvýšení minimální mzdy od 1.ledna 2020

Zvýšení minimální mzdy od 1.ledna 2020

1. ledna 2020

Od nového roku na základě rozhodnutí vlády došlo k opětovnému navýšení minimální mzdy. Tento rok byla minimální mzda zvýšena o 1 250 Kč, a to z částky 13 350 Kč na částku 14 600 Kč. Na základě tohoto navýšení, které činí 9,36 %, by se minimální mzda vzhledem k předpokládanému nárůstu průměrné mzdy měla dostat až na hodnotu přibližně 40 % průměrné mzdy. I přes toto navýšení je Česká republika v porovnání s okolními zeměmi stále země s nižší hodnotou minimální mzdy. V souvislosti se zvýšením minimální mzdy došlo i k následné úpravě nejnižší úrovně zaručených mezd pro jednotlivé skupiny prací, které jsou odstupňovány dle složitosti práce.  Změna výše minimální mzdy má dopad do dalších oblastí, a to například na osoby bez zdanitelného příjmu, tedy osoby, které si platí sami zdravotní pojištění, jehož výše se odvíjí právě od hodnoty minimální mzdy, nebo třeba na výší odpočtu daňového základu v případě školkovného.