Váš partner
v oblasti účetnictví

Křída a spol. - Účetnictví a daňové poradenství » Aktuality » Zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2021

Zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2021

27. prosince 2020

Od 1. ledna 2021 dochází k opětovnému navýšení minimální mzdy. V roce 2021 se minimální mzda zvyšuje z původní částky 14 600 Kč na 15 200 Kč. Spolu se zvýšením minimální mzdy dochází současně i k navýšení mzdy zaručené. 

Navýšení minimální mzdy má tyto následující dopady do jiných oblastí:

  • Zvyšuje se výše platby pojistného na zdravoním pojištění u osob bez zdanitelného příjmu (OBZP). Od 1. ledna 2021 se částka zvyšuje na 2 052 Kč měsíčně. (Záloha je rovna 13,5 % minimální mzdy)
  • Zvyšuje se sleva na dani za školkovné na 15 200 Kč za rok na 1 dítě. (Sleva je rovna výši minimální mzdy)
  • Zvyšuje se minimální hranice příjmů, která je potřeba pro nárok na uplatnění daňového bonusu u daně z příjmu fyzických osob, a to pro rok 2021 na částku 91 200 Kč, respektive 7 600 Kč měsíčně. (Hranice je rovna 1/2 minimální mzdy)
  • Zvýšuje se maximální hranice pro osvobození důchodů od daně z příjmu. Pro rok 2021 se částka zvyšuje na 547 200 Kč ročně. (Hranice je rovna 36násobku minimání mzdy)