Váš partner
v oblasti účetnictví

Křída a spol. - Účetnictví a daňové poradenství » Aktuality » Zrušení stropu v případě vyplácení daňového bonusu

Zrušení stropu v případě vyplácení daňového bonusu

31. května 2021

Na začátku letošního roku došlo ke zrušení stropu v případě vyplácení daňového bonusu, díky čemuž je možné čerpat vyšší částku na daňovém bonusu než doposud.

Daňového zvýhodnění na děti je možné uplatnit nejenom ke snížení naší daňové povinnosti, ale na rozdíl od ostatních slev je možné jít i do mínusu a využít tak daňový bonus neboli obdržet peníze od státu navíc. 

Do roku 2020 činila maximální výše tohoto daňového bonusu 60 300 Kč ročně. Nově není tato částka nijak omezena. Tato změna se dotkne rodin s čtyřmi a více dětmi. Rodin s jedním až třemi dětmi se tato změna nedotkne, protože s daným počtem dětí vzhledem k výši částek slev na jednotlivé děti, které si mohly uplatnit, neměly možnost na daný limit dosáhnout. (Neplatí u rodin s dítětem, které je držitelem průkazu ZTP/P, kterých se daná změna dotknout může)

Na první dítě si můžete uplatnit maximálně 15 204 Kč/ročně, na druhé dítě 19 404 Kč/ročně a na třetí a každé další potom 24 204 Kč/ročně. U dětí s průkazem ZTP/P si lze odečíst dvojnásobek výše uvedených částek.

Na daňové zvýhodnění na vyživované dítě má právo pouze jeden z rodičů (může se jednat i o prarodiče, pokud žije s daným dítětem ve společné domácnosti) a dítě nesmí překročit věk 26 let.

Podmínkou pro výplatu daňového bonusu zůstává minimální roční výdělek ve výši šestinásobku minimální mzdy.