Váš partner
v oblasti účetnictví

Křída a spol. - Účetnictví a daňové poradenství » Aktuality » Změny týkající se daňového přiznání za rok 2015

Změny týkající se daňového přiznání za rok 2015

15. února 2016

Daňové přiznání za rok 2015 přináší několik změn, které potěší zejména rodiče malých dětí. Šanci ušetřit mají také brigádníci nebo lidé, kteří pracují na takzvanou dohodu. Mezi novinky patří povinnost oznamovat finančnímu úřadu i příjmy osvobozené od daně, pokud přesáhnou pět milionů korun.

Standardní termín pro jeho podání končí v pátek 1. dubna.

Daňové přiznání musí podávat každý, jehož příjmy za loňský rok překročily 15 tisíc korun. U lidí, kteří mají příjmy pouze za zaměstnání, nebo jejich přivýdělek nepřesáhl šest tisíc korun za rok, ale může tuto daňovou povinnost splnit zaměstnavatel, a to formou ročního zúčtování daně.

Sleva na děti a školkovné

Sleva na vyživované děti ve společné domácnosti počínaje příjmy za rok 2015 stoupla. Na první dítě se sleva nemění, zůstává tedy 13 404 Kč ročně. Za druhé dítě je ale možné si odečíst už 15 804 Kč, za třetí a každé další dítě dokonce 17 004 Kč ročně.

Maximální výše takzvaného daňového bonusu, tedy 60 300 Kč se nemění. Bonus se vyplácí lidem, kteří uplatňují daňové zvýhodnění na vyživované dítě a dostanou se poté do "záporné daňové povinnosti".

Další možností, jak si snížit daně za rok 2015 je díky takzvanému školkovnému. Jedná se o náklady, které rodiče vydávají za pobyt dítěte v mateřské škole, nebo v jiném zařízení péče o děti předškolního věku. Maximální výše této slevy na jedno dítě je ohraničena částkou měsíční minimální mzdy. Pro daně za rok 2015 se roční limit zvyšuje na 9 200 Kč.

Šance pro pracovníky „na dohodu“

Tato informace se týká lidí, kteří loni měli alespoň jeden příjem na základě dohody o provedení práce, který nepřesáhl 10 000 Kč měsíčně od jednoho plátce. Další podmínkou je, že u zaměstnavatele v průběhu roku 2015 nepodepsali prohlášení k dani. Finanční úřad jim může vrátit přinejmenším část takzvané srážkové daně, kterou za ně z loňských příjmů odvedl jejich zaměstnavatel. Tato možnost se může vyplatit hlavně brigádníkům z řad studentů, důchodců či žen v domácnosti, pokud si takto loni přivydělávali a za celý rok měli jen nižší příjmy, případně pracovali jen část roku.

Pozor na datovou schránku

Na pozoru by měli být lidé, kteří mají zprovozněnou (aktivní) datovou schránku. Na ně se totiž vztahuje nová povinnost podávat všechna daňová přiznání (i další povinná oznámení daňové správě) elektronicky. Oproti roky 2015 už neplatí žádná výjimka, je tedy nezbytně nutné dodržet přímo formát určený daňovou správou.

Uživatelům datové schránky, kteří podají přiznání sice včas, ale v klasické "papírové" podobě nebo v elektronické podobě, která neodpovídá kritériím, uloží finanční úřad pokutu ve výši 2 000 Kč.

Přiznejte i příjmy osvobozené od daně

Lidé musí nově oznamovat finančnímu úřadu i příjmy, které jsou osvobozeny od daně, pokud přesáhnou pět milionů korun. Tato povinnost se týká velkých dědictví a darů, prodeje uměleckých sbírek nebo třeba cenných papírů (po třech letech).

Limit na výdajové paušály

Omezení takzvaných výdajových paušálů se už týká všech skupin osob samostatně výdělečně činných.

Počínaje příjmy za rok 2015 se tento strop rozšiřuje na ) 60 % (neřemeslné živnosti) na 80 % (řemeslné živnosti a zemědělci) paušály.

!! Podnikatelé využívající paušály (s výjimkou přivýdělků) si nemohou z daní odečítat slevu na dítě a manželku !!

Na samotné procentní výši paušálů pro jednotlivé skupiny OSVČ se nic nemění.

 

Zdroj: www.zpravy.aktualne.cz