Váš partner
v oblasti účetnictví

Křída a spol. - Účetnictví a daňové poradenství » Aktuality » Změny pravidel u odepisování dlouhodobého majetku

Změny pravidel u odepisování dlouhodobého majetku

3. února 2021

Na základě daňového balíčku došlo k úpravám pravidel v oblasti daňového odepisování dlouhodobého majetku.

Hranice pro dlouhodobý hmotný majetek byla nově posunuta z částky 40 000 Kč na částku 80 000 Kč. Úprava se týká majetku, který byl zařazený do obchodního majetku společnosti po 1. lednu 2021 a později. Navýšení se týká také technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku, a to dokončeného a daného do užívání po 1. lednu 2021.

V případě dlouhodobého nehmotného majetku došlo od 1. ledna 2021 k úplnému zrušení daňového odepisování tohoto druhu majetku, a tak v případě výsledků vývoje a výzkumu, softwaru nebo ocenitelných práv se nově budou pro účely daně z příjmu uplatňovat účetní odpisy jako daňově uznatené náklady. 

Výše popsané změny lze u majetku pořízeném v roce 2020 použít zpětně, a to na základně dobrovolného rozhodnutí odepisovatele.