Váš partner
v oblasti účetnictví

Křída a spol. - Účetnictví a daňové poradenství » Aktuality » Zavedení paušální daně pro OSVČ

Zavedení paušální daně pro OSVČ

29. prosince 2020

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) mohou na základě zákona č. 540/2020 Sb. od ledna roku 2021 využít tzv. paušální daň, která výrazným způsobem zjednošuje administrativu menším podnikatelům. Nově budou moci zaplatit daň z příjmu, zdravotní pojištění a sociální pojištění jednou platbou měsíčně ve výši 5 469 Kč, která v sobě bude zahrnovat: 

  • Sociální pojištění: 2 976 Kč
  • Zdravotní pojištění: 2 393 Kč
  • Daň z příjmu: 100 Kč

(Částka 5 469 Kč se v následujícíh letech může navyšovat dle ekonomické situace ČR.)

K paušální dani se může přihlásit ta fyzická osoba (OSVČ), která:

  • nepřesahuje maximální roční obrat do výše 1 milionu Kč
  • není plátce DPH
  • nemá příjmy se závislé činnosti (možnost pouze na DPP)
  • není dlužníkem v insolvenci
  • nevykonává funkci společníka veřejné obchodní společnosti nebo komplementáře komanditní společnosti 

Ten, kdo využije paušální daň, nebude podávat daňové přiznání ani přehledy na zdravotní a sociální pojištění.

V případě použití paušální daně podnikatelům odpadá možnost uplatňovat veškeré daňové slevy a zvýhodnění včetně daňového bonusu.