Váš partner
v oblasti účetnictví

Křída a spol. - Účetnictví a daňové poradenství » Aktuality » Sociální a zdravotní pojištění v roce 2018

reach-2697953_640

Sociální a zdravotní pojištění v roce 2018

29. listopadu 2017

Podnikatelé, kteří platí minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění si od příštího roku připlatí. Minimální zálohy se opět zvedají.

Sociální pojištění

Minimální výše záloh na sociální pojištění se sice zvyšuje od ledna 2018, nová výše zálohy se ale poprvé platí až za měsíc, ve kterém odevzáte přehled o příjmech a výdajích za rok 2017.

Výše záloh na sociální pojištění se odvíjí od zisku OSVČ v předešlém roce a sociální pojištění je 29,2% z vyměřovacího základu. Minimální vyměřovací základ se určuje podle průměrné mzdy, kterou vyhlásí Ministerstvo práce a sociálních věcí. Zálohy se oproti roku 2017 zvednou o 128 Kč měsíčně, tedy na 2189 Kč. Jsou však i maximální zálohy, které můžete platit a více už platit nemůžete. Pro rok 2018 je to částka 35015 Kč.

Vedlejší činnost

Pokud podnikáte při zaměstnání, studiu, důchodu, mateřské nebo při rodičovském příspěvku, platí pro vás minimální vyměřovací základ ve snížené výši ato z 2998 Kč a minimální zálohy jsou tak 825 Kč.

Zdravotní pojištění

Každý, kdo poniká v rámci hlavní činnosti, musí platit alespoň minimální zálohu. Nová výše zálohy na zdravotní pojištění se na rozdíl od sociálního pojištění musí platit od ledna 2018 a nečeká se tedy na podání přehledu o příjmech a výdajích. Zálohy se hradí zpětně, poprvé si tedy novou minimální zálohu zvednete v příkaze v únoru (za leden). 

Zálohy se počítají ze zisku za předchozí rok. Sazba pro zdravotní pojištění je 13,5% z vyměřovacího základu, který nemůže být nižší než minimální. Ten se odvozuje z průměrné mzdy, kterou stanoví Ministerstvo práce a sociálních věcí. Minimální záloha na zdravotní pojšitění bude v následujícím roce 2024 Kč. Narozdíl od sociálního pojištění zde není žádný maximální strop.

Vedlejší činnost

OSVČ, která podniká v rámci vedlejší činnosti (zaměstnání, důchod, studium, mateřská,...), se netýká minimální vyměřovací základ ani minimální zálohy. Zaměstnanci, kteří podnikají, nemusí platit zálohy na zdravotní pojištění a pojistné doplatí až po podání přehledu.