Váš partner
v oblasti účetnictví

Křída a spol. - Účetnictví a daňové poradenství » Aktuality » Prominutí pojistného na sociální zabezpečení

Prominutí pojistného na sociální zabezpečení

10. června 2020

Vážení klienti,

vládní návrh zákona o prominutí pojistného na sociální zabezpečení doznal mezi veřejným vyjádřením vládních činitelů a konečným zněním zákona jistých změn. Oproti deklarovanému prominutí pojistného za květen, červen a červenec 2020, podle konečného znění zákona má být prominutí posunuto o měsíc – takže promíjet se bude pojistné za červen (splatné v červenci), červenec a srpen 2020. Zákon je stále v Senátu, výbory přijaly doporučující usnesení, na program schůze Senátu ještě zákona navržen není.

Co z toho pro Vás vyplývá?

Nevěřte novinám (i  my  uvěřili), ale jen znění zákona.

Pojistné za květen je třeba zaplatit v plné výši, splatnost je do 20.6.2020, to znamená, že peníze by měly odejít z Vašeho účtu nejpozději 19.6.2020.

A pak musíme čekat, jak bude zákonodárný proces probíhat. O tom Vás budeme včas informovat.