Váš partner
v oblasti účetnictví

Křída a spol. - Účetnictví a daňové poradenství » Aktuality » Platba daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO

Platba daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO

19. prosince 2015

Od zdaňovací období roku 2016 umožní Finanční správa v rámci pilotního projektu platit daň z nemovitých věci prostřednictvím SIPO (soustředěné inkasní platby obyvatelstva).

Využít tuto možnost platby přes SIPO mohou fyzické osoby, avšak pouze poplatníci, kterým Česká pošta s.p. přidělila speciální spojovací číslo, a na konkrétní zdaňovací období jim byla stanovena daň a zároveň byla předepsána na jejich daňový účet.

Kdo se rozhodne platit daň prostřednictvím SIPO, musí vyplnit tzv. Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO, které je k nahlédnutí a ke stažení zde:

http://www.financnisprava.cz/assets/tiskopisy/5557_1.pdf?201512191632

Toto Oznámení je také k dispozici na všech finančních úřadech. Oznámení musí poplatníci odevzdat u místně a věcně příslušného finančního úřadu a to nejpozději k 31.1. zdaňovacího období, od kterého má být daň prostřednictvím SIPO placena. Následně pak poplatníkovi zmizí starost o úhradu daně, protože, daň bude placena automaticky přes SIPO i dalších letech, dokud poplatník neprovede odhlášení od tohoto druhu platby.

Odhlášení se provádí vyplněním Oznámení o ukončení placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO a je nutné jej odevzdat na příslušném finančním úřadě nejpozději do 15.3. zdaňovacího období, ve kterém již nemá zájem platit daň přes SIPO.

Prostřednictvím SIPO je možné platit daň jen v aktuální výši celkové roční daně. Nedoplatky, doměřenou daň a příslušenství daně budou hrazeny jiným způsobem.

Součástí Oznámení musí být doklad, který prokazuje přidělení spojovacího čísla, například se může jednat o rozpis bezhotovostní platby SIPO.

Více informací naleznete na úředních deskách všech finančních úřadů, nebo na internetových stránkách Finanční správy.

Zdroj: www.denik.cz, www. financnisprava.cz