Váš partner
v oblasti účetnictví

Křída a spol. - Účetnictví a daňové poradenství » Aktuality » Opatření v oblasti daní v souvislosti s šířením nového typu koronaviru na území ČR (Liberační balíček I)

Opatření v oblasti daní v souvislosti s šířením nového typu koronaviru na území ČR (Liberační balíček I)

22. března 2020

Vláda schválila balíček daňových opatření, kterými reaguje na aktuální situaci v souvislosti s šířením nového typu koronaviru:

  • Plošné prominutí pokuty za opožděné přiznání k dani z příjmu včetně úroku z prodlení fyzickým i právnickým osobám, a to do 1. července 2020. Na základě tohoto rozhodnutí, bude umožněno podat daňové přiznání k dani z příjmu a uhradit tuto daň automaticky o 3 měsíce později bez jakékoliv sankce, a to bez nutnosti prokazovat důvody související s koronavirem.
  • Individuální prominutí pokuty za opožděné podání daňového tvrzení v případech, kdy o ně daňový subjekt požádá a zároveň prokáže důvody, které jakkoliv souvisejí s šířením koronaviru. Toto opatření se týká všech daňových subjektů a všech daní spravovaných Ministerstvem financí ČR.
  • Plošné prominutí pokuty za opožděné podání kontrolního hlášení ve výši 1 000 Kč, bez nutnosti prokázat souvislost s koronavirem, a to za období od 1. března do 31. července 2020.
  • Individuální prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to za období od 1. března do 31. července 2020 v případě prokázání spojitosti s koronavirem. 
  • Dále dochází k plošnému prominutí správního poplatku za podání žádosti o posečkání nebo splátkování daně, žádosti o prominutí úroku z prodlení nebo z posečkané částky a z žádosti o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to do 31. července 2020.

Zdroj: https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/vlada-schvalila-liberacni-danovy-balicek-37844