Váš partner
v oblasti účetnictví

Křída a spol. - Účetnictví a daňové poradenství » Aktuality » Odpuštění záloh na zdravotní a sociální pojištění pro OSVČ z důvodu mimořádné situace

Odpuštění záloh na zdravotní a sociální pojištění pro OSVČ z důvodu mimořádné situace

29. března 2020

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), které podnikají jak na hlavní činnost, tak i na vedlejší činnost, budou mít na 6 měsíců od března 2020 odpuštěny platby minimálních záloh na zdravotní a sociální pojištění. Tomu, kdo již zálohy za měsíc březen zaplatil, budou uznány jako platby záloh za měsíc září. 

V případě tohoto opatření se jedná o odpuštění plateb, a nikoliv pouze o jejich odložení. Z hlediska budoucího důchodu se bude jednat o tzv. vyloučenou dobu, a tedy toto šesti měsiční neplacení nebude mít vliv na budoucí výši důchodu. 

Ty osoby, které mají zálohy výšší než jsou stanovené minimální zálohy, si mohou od své výše zálohy minimální výši záloh odečíst. 

Ten, kdo bude pokračovat v placení záloh ve stejné výši jako doposud, bude mu ve vyúčtování za rok 2020 přeplatek vrácen.