Váš partner
v oblasti účetnictví

Křída a spol. - Účetnictví a daňové poradenství » Aktuality » Nová úprava zdaňování e-shopů z hlediska DPH

Nová úprava zdaňování e-shopů z hlediska DPH

2. srpna 2021

Od 1. července 2021 dochází k úpravě pravidel při uplatňování daně z přidané hodnoty při zasílání zboží do jiného členského státu EU osobám nepovinným k dani (koncovým spotřebitelům), což se týká především nejrůznějších e-shopů. Nově se bude režim "Zasílání zboží" nazývat "Prodej zboží na dálku" a tento režim projde řadou úprav a změn.  

Nejzásadnější změnou je sjednocení limitu obratu při prodeji zboží do zahraničí na 10 000 EUR, a to nikoliv v každém státě zvlášť, ale nově v součtu za všechny země dohromady. Tento limit se sleduje vždy za kalendářní rok, a to nejen za daný kalendářní rok, ale i za bezprostředně předcházející. 

Pokud překročíme stanovený limit, naskytují se nám 2 možnosti řešení:

  1. Registrace k DPH v každé zemi EU kam prodáme zboží koncovým spotřebitelům 
  2. Využití režimu OSS (One Stop Shop) 

Režim One Stop Shop je režim jednoho správního místa a umožňuje nám podávat přiznání a odvádět DPH pouze v zemi odesílatele zboží, kdy FÚ dané země potom odvedené peníze rozešle finančním správám jednotlivých států a my jsme ušetřeni od administrativně náročné registrace k DPH v každé zemi, kam bychom prodali nějaké zboží osobám nepovinným k dani.   

Pokud využijeme režim One Stop Shop, podáváme kromě klasického přiznání k DPH také samostatné daňové přiznání k režimu OSS. Zdaňovacím obdobím u OSS je vždy kalendářní čtvrtletí

Nadále zůstává v platnosti, že po překročení limitu koncovým spotřebitelům fakturujeme do jednotlivých zemí vždy se sazbami DPH dané země.  

Zdroj: https://www.financnisprava.cz/cs/mezinarodni-spoluprace/mezinarodni-spoluprace-a-dph/oss/zakladni-informace-oss/Nova-pravidla-v-oblasti-DPH-od-01072021