Váš partner
v oblasti účetnictví

Křída a spol. - Účetnictví a daňové poradenství » Aktuality » Návrh na zrušení daně z nabytí nemovitých věci

Návrh na zrušení daně z nabytí nemovitých věci

1. května 2020

Vláda ČR na konci dubna schválila návrh na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, a to se zpětnou platností od 1. prosince 2019. Tedy ti, kteří nemovitou věc zakoupili po tomto datu, by již tuto daň neplatili. Tomu, kdo již svoji daňovou povinnost státu uhradil, by jí stát vrátil. Zákon ale čeká ještě celá legislativní cesta přes Poslaneckou sněmovnu, Senát a prezidenta republiky.

V souvilosti s tímto opatřením se plánuje zrušení tzv. odpočtu u hypoték, kdy si o zaplacené úroky můžeme snížit základ daně. Toto opatření by se mělo týkat pouze hypoték, které budou uzavřeny po 31. prosinci 2021. Hypotéky uzavřené před tímto datem by měly mít na tento odpočet nadále nárok. 

Zároveň by se také posunula hranice pro osvobození příjmů z prodeje nemovitých věcí od daně z příjmů ze současných 5 let na 10 let. Toto by mělo platit pro nemovitosti nakoupené po 1. lednu 2021.

Zdroj:

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/zruseni-dane-z-nabyti-nemovitych-veci-pr-38157

Dne 27. května 2020 návrh prošel Poslaneckou sněmovnou, stále je ale ještě nutný souhlas Senátu a podpis prezidenta.