Váš partner
v oblasti účetnictví

Křída a spol. - Účetnictví a daňové poradenství » Aktuality » Kontrolní hlášení

Kontrolní hlášení

16. listopadu 2015

Od 1.1.2016 bude zavedena povinnost předkládat kontrolní hlášení. Plátci ho budou povinně poprvé předkládat za měsíc leden 2016 nebo za první čtvrtletí 2016. Na stránkách Generálního finančního ředitelství je již zveřejněna metodika zpracování kontrolních hlášení od 1.1.2016 včetně vzoru tiskopisu kontrolního hlášení.

Platí pro plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo přijal úplatu přede dnem uskutečnění tohoto plnění, nebo který přijal zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo poskytl úplatu přede dnem uskutečnění tohoto plnění, nebo který uskutečnil nebo přijal plnění ve zvláštním režimu pro investiční zlato.

Plátce bude povinen v kontrolním hlášení uvést předepsané údaje o přijatých a uskutečněných plněních, jejichž striktura se stanoví podle potřeb daňové správy Generálním finančním ředitelství.

-Platí pouze pro plátce, ne pro identifikované osoby
-Pokud plátce nemá povinnost v daném měsíci nebo čtvrtletí přiznat daň, kontrolní hlášení podávat nemusí. Správce daně ale pošle výzvu a bude se muset do 5 dnů podat vysvětlení, proč nebylo kontrolní hlášení podáno.
-Vždy se musí na výzvu správce reagovat do 5 dnů, jinak hrozí pokuty!
-Právnické osoby musí podávat kontrolní hlášení vždy měsíčně do 25. následujícího měsíce

Fyzické osoby podávají přiznání ve lhůtách pro DPH, mohou tedy i čtvrtletně.

Vzor tiskopisu kontrolního hlášení:

http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/Formular-kontrolniho-hlaseni.pdf

Předběžná metodika zpracování kontrolního hlášení:

http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/predbezne-informace-k-vyplneni-kontrolniho-hlaseni.pdf