Váš partner
v oblasti účetnictví

Křída a spol. - Účetnictví a daňové poradenství » Aktuality » EET u plateb prostřednictvím internetu

EET u plateb prostřednictvím internetu

12. února 2017

Generální finanční ředitelství vydalo stanovisko k určení okamžiku uskutečnění evidované tržby u plateb realizovaných prostřednictvím internetu.

GFŘ vydalo stanovisko, ve kterém uvádí, že bude akceptován postup, kdy poplatník zaeviduje tržbu nejpozději v okamžiku, kdy se dozví o tom, že došlo k odepsání platby z účtu plátce (zákazníka). Pokud tomuto okamžiku předchází expedice zboží či poskytnutí služby zákazníkovi, je samozřejmě nutné platbu zaevidovat nejpozději v okamžiku expedice zboží nebo poskytnutí služby.

Poplatník může zaevidovat tržbu i před vydáním příkazu k provedení platby, tedy například v okamžiku přijetí objednávky. Pokud poté k úhradě nedojde, bude provedeno storno.

Vše se tedy odvíjí od technických možností, resp. od toho, kdy má poplatník informace o vydání příkazu k platbě. Nejpozději v tomto okamžiku má povinnost tržbu elektronicky evidovat.