Váš partner v oblasti účetnictví

Naše služby

Daňové poradenství  a odklad daní

V současné době je daňová soustava a účetní předpisy natolik spletitá a nepřehledná, že podnikatelům brání v realizování jejich podnikatelského záměru.

Více info

Vedení účetnictví  a ekonomické rozvahy

Využitím našich služeb nejen snížíte své finanční náklady (mzdy, školení, energie, ...), ale získáte také jistotu, že Vaše účetnictví je v pořádku, vyhnete se případným pokutám za chyby.

Více info

Mzdy

Nabízíme kompletní zpracování mzdové a personální problematiky dle platné legislativy a Vašich potřeb. Flexibilně navážeme na vaše interní procesy.

Více info

Kompletní správa družstev a SVJ  

Vlastníkům nemovitostí, společenství vlastníku jednostek, nebo družstvům poskytujeme kompletní ekonomický a účetní servis. Náš tým Vás zbaví starostí.

Více info

Aktuální dění v oblasti účetnictví

 

Nová úprava zdaňování e-shopů z hlediska DPH

2. srpna 2021

Od 1. července 2021 dochází k úpravě pravidel při uplatňování daně z přidané hodnoty při zasílání zboží do jiného členského státu EU osobám nepovinným k dani (koncovým spotřebitelům), což se týká především nejrůznějších e-shopů. Nově se bude režim "Zasílání zboží" nazývat "Prodej zboží na dálku" a tento režim projde řadou úprav a změn.   Nejzásadnější změnou je sjednocení limitu obratu při prodeji zboží do zahraničí na 10 000 EUR, a to nikoliv v každém státě zvlášť, ale nově v součtu za všechny země dohromady. Tento limit se sleduje vždy za kalendářní rok, a...

 

Rekonstrukce kanceláře

23. července 2021

Vážení zákazníci,  naše českobudějovická kancelář bude od 26.7. do 6.8.2021 z důvodů rekonstrukce uzavřena. Pro předání dokladů použijte, prosím, poštovní schránku, popřípadě se můžete domluvit na převzetí s asistentkou na tel. 607 773 431 nebo na mailu kancelar@taxoffice.cz Oba kontakty můžete také použít v případě potřeby, kolegyně Eliška Voborská Vám zprostředkuje kontakt na naše kolegy. 

 

Zvýšení daňového zvýhodnění na děti

23. července 2021

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR definitivně schválila navýšení daňového zvýhodnění na děti, a to zpětně od ledna 2021. Nyní již čeká zákon pouze na podpis prezidenta, kterým bude změna definitivně schválena.  Nově jsou částky daňového zvýhodnění stanoveny takto:  Na první dítě zůstává částka 15 204 Kč ročně beze změny (1 267 měsíčně)  Na druhé dítě se částka zvýší z 19 404 Kč na 22 320 Kč ročně (1 860 měsíčně) Na třetí a každé další dítě se částka zvýší z 24 204 Kč na 27 840 Kč ročně (2 320 měsíčně)  Jedná se o další úpravu...

 

Zrušení stropu v případě vyplácení daňového bonusu

31. května 2021

Na začátku letošního roku došlo ke zrušení stropu v případě vyplácení daňového bonusu, díky čemuž je možné čerpat vyšší částku na daňovém bonusu než doposud. Daňového zvýhodnění na děti je možné uplatnit nejenom ke snížení naší daňové povinnosti, ale na rozdíl od ostatních slev je možné jít i do mínusu a využít tak daňový bonus neboli obdržet peníze od státu navíc.  Do roku 2020 činila maximální výše tohoto daňového bonusu 60 300 Kč ročně. Nově není tato částka nijak omezena. Tato změna se dotkne rodin s čtyřmi a více dětmi. Rodin s jedním až třemi dětmi se tato...

 

Možnost využití mimořádných odpisů v roce 2020 a 2021

3. února 2021

V souvisloti s šířením viru COVID 19 je možné využít v letech 2020 a 2021 tzv. mimořádných odpisů. To znamená, že dlouhodobý hmotný majetek zařazený v 1. a 2. odpisové skupině můžeme odepsat výrazně rychleji.  Dlouhodobý hmotný majetek zařazený v 1. odpisové skupině můžeme nově odepsat za 1 rok v celé výši 100 % a dlouhodobý hmotný majetek zařazený v 2. odpisové skupině můžeme nově odepsat za 2 roky, kdy první rok dáváme do nákladů 60 % vstupní ceny majetku a druhý rok potom 40 % vstupní ceny daného majetku.  Podmínkou pro uplatnění mimořádných odpisů je...

 

Změny pravidel u odepisování dlouhodobého majetku

3. února 2021

Na základě daňového balíčku došlo k úpravám pravidel v oblasti daňového odepisování dlouhodobého majetku. Hranice pro dlouhodobý hmotný majetek byla nově posunuta z částky 40 000 Kč na částku 80 000 Kč. Úprava se týká majetku, který byl zařazený do obchodního majetku společnosti po 1. lednu 2021 a později. Navýšení se týká také technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku, a to dokončeného a daného do užívání po 1. lednu 2021. V případě dlouhodobého nehmotného majetku došlo od 1. ledna 2021 k úplnému zrušení daňového odepisování tohoto druhu majetku, a tak v případě...

 

Zavedení stravovacího paušálu

29. prosince 2020

Schválený daňový balíček nově umožňuje od roku 2021 zaměstnavatelům dávat příspěvek na stravování přímo v peněžní podobě namísto stravenkových poukazů, a to za stejných pravidel jako v případě klasických stravenek.  To znamená, že příspěvek na jídlo do limitu v peněžní podobě bude stejně jako stravenka do limitu daňově uznatelným nákladem pro zaměstnavatele. Zaměstnanec z takto získaných peněz nebude platit ani daň z příjmu, ani odvádět zdravotní nebo sociální pojištění. Je na každém zaměstnavateli, zda se rozhodne pro stravenkové poukazy, nebo bude...

 

Odložení EET na rok 2023

29. prosince 2020

V souvislosti s šířením viru COVID-19 ve světě byla na základě zákona č. 449/2020 sb. přerušena elektronická evidence tržeb (EET) do 31. prosince 2022 podnikatelům spadajících do 1. a 2. vlny. K elektronické evidenci tržeb se tito podnikatelé vrátí až 1. ledna 2023. Současně s tím došlo k posunutí zahájení elektronické evidence tržeb pro podnikatele spadajících do 3. a 4. vlny, a to také na 1. ledna 2023. Ti, co spadají do 3. a 4. vlny EET, měli podle původních plánů začít s elektronickou evidencí prvně tento rok v květnu, ale kvůli šíření nového typu koronaviru byl start...

 

Zavedení paušální daně pro OSVČ

29. prosince 2020

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) mohou na základě zákona č. 540/2020 Sb. od ledna roku 2021 využít tzv. paušální daň, která výrazným způsobem zjednošuje administrativu menším podnikatelům. Nově budou moci zaplatit daň z příjmu, zdravotní pojištění a sociální pojištění jednou platbou měsíčně ve výši 5 469 Kč, která v sobě bude zahrnovat:  Sociální pojištění: 2 976 Kč Zdravotní pojištění: 2 393 Kč Daň z příjmu: 100 Kč (Částka 5 469 Kč se v následujícíh letech může navyšovat dle ekonomické situace ČR.) K paušální dani se může přihlásit ta fyzická osoba (OSVČ),...

 

Zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2021

27. prosince 2020

Od 1. ledna 2021 dochází k opětovnému navýšení minimální mzdy. V roce 2021 se minimální mzda zvyšuje z původní částky 14 600 Kč na 15 200 Kč. Spolu se zvýšením minimální mzdy dochází současně i k navýšení mzdy zaručené.  Navýšení minimální mzdy má tyto následující dopady do jiných oblastí: Zvyšuje se výše platby pojistného na zdravoním pojištění u osob bez zdanitelného příjmu (OBZP). Od 1. ledna 2021 se částka zvyšuje na 2 052 Kč měsíčně. (Záloha je rovna 13,5 % minimální mzdy) Zvyšuje se sleva na dani za školkovné na 15 200 Kč za rok na 1 dítě. (Sleva je rovna výši...

 

Snížení daně z příjmu

27. prosince 2020

Od 1. ledna 2021 dochází ke zrušení superhrubé mzdy. Daň z příjmu se bude nově počítat ze mzdy hrubé, a nikoliv ze superhrubé mzdy, jak tomu bylo doposud. Základní sazba daně z příjmu 15 % zůstává zachována. Pouze ti, jejichž příjem ročně překročí 48násobek průměrné měsíční mzdy (cca 141 000 Kč za měsíc), pak budou nově odvádět daň ve výši 23 % z hrubé mzdy.  Kromě zrušení superhrubé mzdy se také navyšuje základní sleva na poplatníka, a to ve dvou fázích. V roce 2021 se tato sleva zvyšuje z 24 840 Kč na 27 840 Kč ročně a v roce 2022 se pak zvýší z 27 840 Kč na 30 840 Kč...

 

Daň z nabytí nemovitosti definitivně zrušena

28. října 2020

V průběhu září bylo definitivně stvrzeno zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, a to zpetně od 31. března tohoto roku. To znamená, že každy, kdo provedl vklad do katastru nemovitostí v prosinci roku 2019 a později, již tuto daň neplatí. Ten, kdo již tuto daň uhradil, tak mu bude na základě žádosti vrácena jako přeplatek.  Současně se zrušením této daně bylo schváleno prodloužení časového testu při prodeji nemovitosti v souvislosti s daní z příjmu, a to z 5 na 10 let. Toto prodloužení bude platit pro nemovitosti pořízené po 1. lednu 2021. (Při prodeji vlastního bydlení zůstává doba...

 

Hledáme mzdovou účetní

13. srpna 2020

Máte rádi čísla a orientujete se v problematice mezd? Baví Vás sledovat nové zákony a vyhlášky? Je pro Vás mzdové účetnictví nejen prací, ale i koníčkem?  Pro naši kancelář v Českých Budějovicích hledáme novou posilu do týmu. V případě Vašeho zájmu zašlete Váš životopis spolu s motivačním dopisem na martin@taxoffice.cz. Těšíme se na budoucí spolupráci! 

 

Změna sazeb DPH od 1. července 2020

31. července 2020

S platností od 1. července 2020 dochází ke snížení sazeb DPH u těchto vybraných plnění: Pozemní pravidelná hromadná doprava cestujících a včetně jejich zavazadel a také osobní doprava lyžařskými vleky Ubytovací služby Poskytnutí oprávnění ke vstupu na představení, do divadel, do cirkusů, do zábavních parků, na koncerty, do muzeí, do zoologických zahrad, do kin, na výstavy a na podobné kulturní události nebo do podobných kulturních zařízení; poskytnutí oprávnění ke vstupu do botanických zahrad, přírodních rezervací a národních parků Poskytnutí oprávnění ke vstupu na sportovní...

 

Prominutí pojistného na sociální zabezpečení

10. června 2020

Vážení klienti, vládní návrh zákona o prominutí pojistného na sociální zabezpečení doznal mezi veřejným vyjádřením vládních činitelů a konečným zněním zákona jistých změn. Oproti deklarovanému prominutí pojistného za květen, červen a červenec 2020, podle konečného znění zákona má být prominutí posunuto o měsíc – takže promíjet se bude pojistné za červen (splatné v červenci), červenec a srpen 2020. Zákon je stále v Senátu, výbory přijaly doporučující usnesení, na program schůze Senátu ještě zákona navržen není. Co z toho pro Vás vyplývá? Nevěřte novinám (i ...

 

LIberační baliček III - Prodloužení daňových úlev

9. června 2020

Vláda ČR v minulých dnech schválila návrh dalších daňových úlev, tzv. Liberační balíček III na pomoc ekonomice zasažené pandemií koronaviru. Návrh Vlády ČR ještě musí schválit Parlament, Senát a podepsat prezident republiky, aby vstoupil v platnost.  Jednotlivá daňová opatření nacházející se v Liberačním balíčku III: Faktické odložení přiznání a platby daně z nabytí nemovitých věcí do konce letošního roku (prominutí sankcí spojených s pozdějším podáním a placením). Prominutí DPH na bezúplatné dodání základních ochranných prostředků, zejména roušek, respirátorů, dezinfekčních...

 

Elektronická evidence tržeb se přerušuje do konce roku

2. června 2020

Elektronická evidence tržeb (EET) bude do konce tohoto roku přerušena. Zákon o přerušení finálně podepsal prezident republiky. Podnikatelé tak nemusí po zbytek tohoto roku evidovat své tržby a úřady nebudou tuto povinnost nijak kontrolovat. Tento zákon také fakticky odložil start poslední fáze EET na počátek příštího roku. Poslední fáze EET měla být původně spuštěna 1. května 2020.   

 

Návrh na odpuštění sociálních odvodů firmám do 50 zaměstnanců

2. června 2020

Poslanecká sněmovna na konci května schválila návrh na odpuštění sociálních odvodů za červen až srpen firmám do 50 zaměstnanců. Tato úleva má pomoci malým firmám, které byly zasaženy dopady opatřeních vzniklých z důvodu šíření nového typu koronaviru. O toto odpuštění by firmy nemusely samy žádat, ale pouze by oznámily snížení dané částky v příslušném měsíčním výkazu. Podmínkou je, aby zaměstnavatel nepropustil více jak 10 % svých pracovníků a současně udržel 90 % objemu svých mezd jako v měsíci březnu tohoto roku.  Aby toto opatření vstoupilo v platnost, musí ho ještě schválil...

 

Situace kolem elektronické evidence tržeb

7. května 2020

Vážení, ve veřejných sdělovacích prostředcích a na sociálních sítích proběhla zpráva, že vláda zrušila EET u všech čtyř vln do konce roku 2020. Bohužel, informace je to zkreslená, vláda takové pravomoci nemá. Vláda jen schválila návrh zákona, kterým by se přerušilo EET do konce roku 2020. Tento návrh ovšem musí ještě schválit Poslanecká sněmovna, Senát a podepsat prezident republiky. Nezbývá nám než čekat. Zatím je stav takový, že je „odložen“ počátek EET pro podnikatele spadající do třetí a čtvrté vlny a zrušena povinnost používat EET pro podnikatele z první a druhé...

 

Návrh na zrušení daně z nabytí nemovitých věci

1. května 2020

Vláda ČR na konci dubna schválila návrh na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, a to se zpětnou platností od 1. prosince 2019. Tedy ti, kteří nemovitou věc zakoupili po tomto datu, by již tuto daň neplatili. Tomu, kdo již svoji daňovou povinnost státu uhradil, by jí stát vrátil. Zákon ale čeká ještě celá legislativní cesta přes Poslaneckou sněmovnu, Senát a prezidenta republiky. V souvilosti s tímto opatřením se plánuje zrušení tzv. odpočtu u hypoték, kdy si o zaplacené úroky můžeme snížit základ daně. Toto opatření by se mělo týkat pouze hypoték, které budou uzavřeny po...

 

Sazba daně z přidané hodnoty na pivo v případě venkovního prodeje

30. dubna 2020

Od 1. května 2020 začně platit 2. snížená sazba DPH ve výši 10 % na točené pivo podávané přímo v restauračních provozovnách. Vzhledem k postupnému rozvolňování opatření vzniklých z důvodu šíření nového typu koronaviru nastává ohledně sazby DPH u piva nejasná situace. Jelikož restaurace budou moci od 11. května začít obsluhovat zákazníky zatím pouze na venkovních zahrádkách, kdy zbytek restauračního zařízení bude uzavřeno, tak na takto prodané pivo by se mělo hledět jako na dodání zboží a mělo by se tedy prodávat s 21% sazbou DPH. Možnost prodávat pivo s 10% sazbou bude možné až v případě...

 

1. vlna uvolnění podnikatelských činností

21. dubna 2020

Od včerejška mohou v rámci tzv. 1. vlny uvolnění otevřít vybrané provozovny, které byly uzavřeny z důvodu šíření koronaviru na území ČR.  Od pondělí 20. dubna mohou svoji živnost opět provozovat i v provozovně: Barvíř, bednář, brašnář, sedlář, brusič, cizelér, zvonař, pasíř, čalouník, fotograf, grafik, designér, hodinář, kameník, kamnář, karosář, keramik, hrnčíř, knihař, tiskař, knihtiskař, vazač, košíkář, kovář, podkovář, kovolitec, kovotepec, kožešník, modelář, nožíř, obráběč, obuvník,...

 

Brexit a jeho daňové dopady

17. dubna 2020

Spojené království Velké Británie a Severního Irska, které vystoupilo dne 31. ledna 2020 z Evropské Unie, dočasně zůstává do 31. prosince 2020 součástí jednotného trhu EU v rámci tzv. přechodného období, a tak do konce roku 2020 platí v oblasti daní pro Velkou Británii nadále stejná pravidla jako pro ostatní členy Evropské Unie.  Zdroj: https://www.financnisprava.cz/cs/dane/novinky/2020/danove_dopady-BREXIT-10324

 

Změna sazeb DPH u vybraného zboží a služeb od 1. května 2020

15. dubna 2020

I přes odklad poslední fáze elektronické evidence tržeb z důvodu mimořádné situace způsobené šířením nového typu koronaviru na území ČR dochází k úpravě sazeb daně z přidaní hodnoty u vybraných zboží a služeb. Od 1. května 2020 dojde k přeřazení vybraných zboží a služeb do druhé snížené sazby DPH. Do druhé snížené sazby 10 % se mají nově zařadit: Stravovací služby, nealkoholické nápoje a čepované pivo konzumované v restauračním zařízení Elektronické knihy a audioknihy Vodné a stočné Domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené Úklidové služby...

 

Možnost požádat o posečkání úhrady daně nebo o rozložení daně na splátky

30. března 2020

Na tomto odkazu, který vás přesměruje na stránky Finanční správy ČR, naleznete základní informace ohledně možnosti zažádat si o posečkání daně z důvodu tíživé sociální či ekonomické situace, případně o možnost jejího rozložení na splátky. Právní úprava je obsažena v § 156 a § 157 zákona č. 280/2009 Sb. (Daňový řád). https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-danovy-system-cr/letak.pdf

 

Odpuštění záloh na zdravotní a sociální pojištění pro OSVČ z důvodu mimořádné situace

29. března 2020

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), které podnikají jak na hlavní činnost, tak i na vedlejší činnost, budou mít na 6 měsíců od března 2020 odpuštěny platby minimálních záloh na zdravotní a sociální pojištění. Tomu, kdo již zálohy za měsíc březen zaplatil, budou uznány jako platby záloh za měsíc září.  V případě tohoto opatření se jedná o odpuštění plateb, a nikoliv pouze o jejich odložení. Z hlediska budoucího důchodu se bude jednat o tzv. vyloučenou dobu, a tedy toto šesti měsiční neplacení nebude mít vliv na budoucí výši důchodu.  Ty osoby, které mají zálohy...

 

Další opatření v oblasti daní v souvislosti s šířením nového typu koronaviru na území ČR (Liberační balíček II)

23. března 2020

V pondělí 23. března 2020 vláda ČR schválila další opatření související s šířením nového typu koronaviru na našem území, tzv. Liberační baliček II. Bylo schváleno: Prominutí červnové zálohy na daň z příjmu, a to u fyzických i právnických osob (kvartálních i pololetních plátců záloh). Pozastavení elektronické evidence tržeb pro subjekty spadající do všech fází, a to po celou dobu trvání nouzového stavu a následujících 3 měsíců. Znamená to, že žádný plátce nebude muset v tomto období evidovat své tržby a tato povinnost nebude ani nijak ze strany...

 

Změny v ošetřovném z důvodu mimořádné situace v ČR

23. března 2020

Vláda minulý čtvrtek schválila změny v ošetřovném z důvodu mimořádné situace vyvolané šířením nového typu koronaviru v ČR i ve světě. Ošetřovné pro zaměstnance: Vláda prodloužila dobu ošetřovného pro zaměstnance z původních 9 dní (v případě samoživitelek/samoživitelů 16 dní) po celou dobu uzavření škol a jiných dětských zařízení. Ošetřovné bude ve výši 60 % denního vyměřovacího základu a mimořádně na něj budou mít nárok rodiče dětí do 13 let, namísto současných 10 let. Ošetřovné pro OSVČ: Mimořádně budou mít možnost čerpat ošetřovné i osoby samostatně výdělečně...

 

Opatření v oblasti daní v souvislosti s šířením nového typu koronaviru na území ČR (Liberační balíček I)

22. března 2020

Vláda schválila balíček daňových opatření, kterými reaguje na aktuální situaci v souvislosti s šířením nového typu koronaviru: Plošné prominutí pokuty za opožděné přiznání k dani z příjmu včetně úroku z prodlení fyzickým i právnickým osobám, a to do 1. července 2020. Na základě tohoto rozhodnutí, bude umožněno podat daňové přiznání k dani z příjmu a uhradit tuto daň automaticky o 3 měsíce později bez jakékoliv sankce, a to bez nutnosti prokazovat důvody související s koronavirem. Individuální prominutí pokuty za opožděné podání daňového...

 

Zvýšení minimální mzdy od 1.ledna 2020

1. ledna 2020

Od nového roku na základě rozhodnutí vlády došlo k opětovnému navýšení minimální mzdy. Tento rok byla minimální mzda zvýšena o 1 250 Kč, a to z částky 13 350 Kč na částku 14 600 Kč. Na základě tohoto navýšení, které činí 9,36 %, by se minimální mzda vzhledem k předpokládanému nárůstu průměrné mzdy měla dostat až na hodnotu přibližně 40 % průměrné mzdy. I přes toto navýšení je Česká republika v porovnání s okolními zeměmi stále země s nižší hodnotou minimální mzdy. V souvislosti se zvýšením minimální mzdy došlo i k následné úpravě nejnižší...

 

Zvýšení spotřební daně od 1. ledna 2020

1. ledna 2020

Od 1.ledna 2020 došlo k navýšení spotřební daně u tabákových výrobků a tvrdého alkoholu. Toto navýšení, které schválila vláda minulý rok, reaguje na nárůst dostupnosti návykových látek díky zvýšení životní úrovně. V případě lihu došlo ke zvýšení spotřební daně na 0,5 litru 40% alkoholu z 57 Kč na 64,50 Kč. Toto navýšení se piva ani vína netýká. V případě cigaret dochází ke zvýšení u procentuální části sazby z 27 % na 30 % a v případě pevné části sazby z 1,46 Kč na 1,61 Kč. Minimální sazba daně se zvedá z 2,63 Kč na 2,90 Kč. I přes toto...

 

Změna sazby DPH u tepla a chladu od 1. ledna 2020

1. ledna 2020

Na základě novely zákona o dani z přidané hodnoty došlo ke snížení sazby DPH u tepla a chladu. Od 1. ledna 2020 jsou teplo a chlad přeřazeny do nižší sazby daně z přidané hodnoty. Tato změna nastala na základě § 47 zákona č. 80/2019 Sb. o dani z přidané hodnoty, který přeřadil teplo a chlad do druhé snížené sazby DPH, která činí 10 %. Metodika k této změně je k naleznutí zde: https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-novinky/100087-INFORMACE_teplo_chlad_2020_CISTOPIS_FINALNI.pdf K další změně sazeb daně z přidané hodnoty dojde již...

 
 

Konzultace ZDARMA

Zpracování osobních ůdajů

Vaše osobní údaje použijeme jen proto, abychom Vás správně oslovili a odpověděli na Váš dotaz. Pokud byste si Váš dotaz rozmysleli, napište nám na email nechcinovinky@krida.cz a my Vaše údaje smažeme. Na druhou stranu Vám pak ale nebudeme moci odpovědět. Správcem je společnost Křída a spol. s r.o., IČO: 60646420, se sídlem K. Šatala 164/5, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice; email: martin@taxoffice.cz. 

 
 

Tradice od roku 1994, spolumajitel je členem Komory daňových poradců ČR. V roce 2010 více jak 100, počátkem roku 2016 pak více než 300 spokojených klientů.

Interní účetní s vysokou kvalifikací a dlouholetou praxí. Externí auditoři a právníci se specializací na obchodní zákoník, insolvenční zákon a pracovní právo.

Nerozlišujeme, zda jste „malý“ nebo „velký“ klient. Dokážeme se přizpůsobit vašemu účetnímu programu. Všichni specialisté jsou vysoce loajální k potřebám klientů.

Externí spisovna s možností archivace a skartace účetních dokumentů. Dokážeme zrekonstruovat firemní účetnictví i další citlivé dokumenty.