Váš partner v oblasti účetnictví

Naše služby

Daňové poradenství  a odklad daní

V současné době je daňová soustava a účetní předpisy natolik spletitá a nepřehledná, že podnikatelům brání v realizování jejich podnikatelského záměru.

Více info

Vedení účetnictví  a ekonomické rozvahy

Využitím našich služeb nejen snížíte své finanční náklady (mzdy, školení, energie, ...), ale získáte také jistotu, že Vaše účetnictví je v pořádku, vyhnete se případným pokutám za chyby.

Více info

Mzdy

Nabízíme kompletní zpracování mzdové a personální problematiky dle platné legislativy a Vašich potřeb. Flexibilně navážeme na vaše interní procesy.

Více info

Kompletní správa družstev a SVJ  

Vlastníkům nemovitostí, společenství vlastníku jednostek, nebo družstvům poskytujeme kompletní ekonomický a účetní servis. Náš tým Vás zbaví starostí.

Více info

Aktuálně

 

Informace GFŘ

13. června 2017

Pro možnost prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení ve výši stanovené Pokynem GFŘ-D-29 musí být splněny následující podmínky: 1. Za nesplnění povinností souvisejících s kontrolním hlášením byla uložena pokuta: - 10 000 Kč dle § 101h odst. 1 písm. b) zákona o DPH – za podání kontrolního hlášení v náhradní lhůtě na základě výzvy správce daně, - 30 000 Kč dle § 101h odst. 1 písm. c) zákona o DPH – za nepodání kontrolního hlášení na základě výzvy ke změně, doplnění či potvrzení údajů v kontrolním hlášení, nebo - 50 000 Kč dle § 101h odst. 1 písm. d)...

 
 

Konzultace ZDARMA

 
 

Tradice od roku 1994, spolumajitel je členem Komory daňových poradců ČR. V roce 2010 více jak 100, počátkem roku 2016 pak více než 300 spokojených klientů.

Interní účetní s vysokou kvalifikací a dlouholetou praxí. Externí auditoři a právníci se specializací na obchodní zákoník, insolvenční zákon a pracovní právo.

Nerozlišujeme, zda jste „malý“ nebo „velký“ klient. Dokážeme se přizpůsobit vašemu účetnímu programu. Všichni specialisté jsou vysoce loajální k potřebám klientů.

Externí spisovna s možností archivace a skartace účetních dokumentů. Dokážeme zrekonstruovat firemní účetnictví i další citlivé dokumenty.